BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > THÔNG BÁO
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: Số: 712/TB-BHXH
Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng

Ngày ban hành: 10/06/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 42/TB-BHXH
Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày ban hành: 09/01/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 530/KL-BHXH
Kết luận thanh tra về đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra việc quản lý sổ BHXH, chi chế độ BHXH ngắn hạn tại các đơn vị sử dụng lao động trong tỉnh An Giang.

Ngày ban hành: 05/06/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 529/KL-BHXH
Kết luận thanh tra về đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra việc quản lý sổ BHXH, chi chế độ BHXH ngắn hạn tại các đơn vị sử dụng lao động trong tỉnh An Giang.

Ngày ban hành: 05/06/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 72/BHXH-QLT
Thông số 72/BHXH-QLT ngày 16/01/2018 của BHXH tỉnh An Giang về lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Ngày ban hành: 16/01/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 914/TB-BHXH
Thông báo về việc thay đổi một số nội dung trong công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Ngày ban hành: 31/08/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 568/TB-BHXH
Thông báo về việc thực hiện trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ.

Ngày ban hành: 05/06/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 505/TB-BHXH
Thông báo số 505/TB-BHXH ngày 23/5/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ Hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Ngày ban hành: 23/05/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 176/TB-BHXH
Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Ngày ban hành: 22/02/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1678/TB-BHXH
Thông báo về việc gửi kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Ngày ban hành: 14/12/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1525/TB-BHXH
Thông báo về việc thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngày ban hành: 14/11/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 127/TB-BHXH
Thông báo số điện thoại đường dây nóng Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 02/02/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1129/BHXH-THU
V/v điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 01/11/2013

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 767/TB-BHXH
Về việc thiết lập Đường dây nóng của BHXH tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 02/08/2013

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2561/TB-HĐTD
Về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013

Ngày ban hành: 10/07/2013

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo