BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > CÔNG VĂN
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: 852/BHXH-QLT
V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 11/07/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: Số: 709 /BHXH-QLT
Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ

Ngày ban hành: 07/06/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: Số: 405/BHXH-CNTT
Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.

Ngày ban hành: 08/04/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 15/BHXH-CNTT
V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Ngày ban hành: 03/01/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1403/BHXH-QLT
Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Ngày ban hành: 20/12/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1402/BHXH-QLT
Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.

Ngày ban hành: 20/12/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1238/BHXH-CĐBHXH
Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Ngày ban hành: 19/11/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 841/BHXH-TN&TKQTTHC
Công văn số 841/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 02/8/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục, theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH.

Ngày ban hành: 02/08/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 593/BHXH-GĐBHYT
Công văn số 593/BHXH-GĐBHYT ngày 06/6/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác giám định bảo hiểm y tế năm 2018.

Ngày ban hành: 06/06/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 588/BHXH-QLT
Công văn số 588/BHXH-QLT ngày 05/6/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP.

Ngày ban hành: 05/06/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 523/BHXH-VP
V/v cấp và sử dụng phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Ngày ban hành: 21/05/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 469/BHXH-CĐBHXH
V/v Lập hồ sơ và chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Ngày ban hành: 03/05/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 425/BHXH-QLT
V/v gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN qua địa chỉ email

Ngày ban hành: 19/04/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 358/BHXH-QLT
Công văn số 358/BHXH-QLT ngày 10/4/2018 của BHXH tỉnh An Giang về mức chi thù lao cho Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018.

Ngày ban hành: 10/04/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 224/UBND-KTN
Công văn số 224/UBND-KTN ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018.

Ngày ban hành: 13/03/2018

CQ ban hành: UBND tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 259/BHXH-CST
Công văn số 259/BHXH-CST ngày 12/3/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thu hồi thẻ BHYT đối với cán bộ công an nhân dân xuất ngũ.

Ngày ban hành: 12/03/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 153/BHXH-CNTT
Công văn số 153/BHXH-CNTT ngày 06/02/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Ngày ban hành: 06/02/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 127/BHXH-CĐBHXH
Công văn số 127/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng.

Ngày ban hành: 29/01/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 19/TB-BHXH
Về việc thay đổi địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử

Ngày ban hành: 08/01/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1416/BHXH-CĐBHXH
Về việc giao dịch điện tử đối với thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn

Ngày ban hành: 29/12/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1338/BHXH-QLT
Công văn số 1338/BHXH-QLT ngày 14/12/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2018.

Ngày ban hành: 14/12/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2513/SLĐTBXH-BTXH
V/v hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin ủng hộ Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Ngày ban hành: 07/12/2017

CQ ban hành: Sở lao động - Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4450/BHXH-CSYT
Công văn số 4450/BHXH-CSYT ngày 10/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc chuyển tuyến KCB BHYT giữa các địa bàn giáp ranh 2 tỉnh.

Ngày ban hành: 10/10/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 944/BHXH-GĐBHYT
Công văn số 944/BHXH-GĐBHYT ngày 08/9/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc chuyển tuyến KCB BHYT.

Ngày ban hành: 08/09/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 921/BHXH-QLT
Công văn số 921/BHXH-QLT ngày 01/9/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thu BHXH, BHYT, BHTN, BH.TNLĐ - BNN theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Ngày ban hành: 01/09/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 916/BHXH-TN&TKQTTHC
Công văn số 916/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 31/8/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hồ sơ theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Ngày ban hành: 31/08/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 585/BHXH-QLT
Công văn số 585/BHXH-QLT ngày 09/6/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo lương cơ sở mới.

Ngày ban hành: 09/06/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 546/BHXH-QLT
Công văn số 546/BHXH-QLT ngày 30/5/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thực hiện mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngày ban hành: 30/05/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1366/BHXH-VP
Công văn số 1366/BHXH-VP ngày 19/4/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình.

Ngày ban hành: 19/04/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 318/BHXH-TN&TKQTTHC
V/v gửi hồ sơ, nhận kết quả thủ tuc hành chính BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu chính.

Ngày ban hành: 30/03/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 01-DTTS-ĐGXH
Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội phục vụ Dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam

Ngày ban hành: 17/02/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 73/BHXH-CST
V/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Ngày ban hành: 20/01/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1726/BHXH-CĐBHXH
V/v thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT.

Ngày ban hành: 20/12/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4666/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Ngày ban hành: 21/11/2016

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1530/BHXH-QLT
V/v phát hành thẻ BHYT năm 2017

Ngày ban hành: 15/11/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 531/CNTT-PM
V/v bổ sung thông tin các đơn vị I-VAN trên website của BHXH các tỉnh, thành phố

Ngày ban hành: 05/10/2016

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1167/BHXH-CST
V/v thu hồi thẻ BHYT khi người lao động ngừng tham gia

Ngày ban hành: 01/09/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1162/BHXH-CĐBHXH
V/v giải quyết hưởng BHXH theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng

Ngày ban hành: 31/08/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1159/BHXH-GĐBHYT
V/v thu hồi thẻ BHYT và kiểm soát thông tuyến

Ngày ban hành: 31/08/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 3220/BHXH-CSXH
V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng các chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2016

Ngày ban hành: 24/08/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1102/BHXH-CĐBHXH
V/v sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 18/08/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1101/BHXH-CĐBHXH
V/v thủ tục hồ sơ hưởng BHXH

Ngày ban hành: 18/08/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 776/BHXH-TN&TKQTTHC
V/v sửa đổi, bổ sung thủ tục, hồ sơ hưởng các chế độ BHXH

Ngày ban hành: 10/06/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 746/BHXH-QLT
V/v thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành: 06/06/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 560/BHXH-CST
V/v cung cấp thông tin Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C13-TS) năm 2015 cho người lao động

Ngày ban hành: 09/05/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 305/BHXH-TN&TKQTTHC
V/v thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Ngày ban hành: 21/03/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 250/BHXH-QLT
V/v thông báo mức lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 08/03/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 212/BHXH-QLT
V/v điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN

Ngày ban hành: 29/02/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 67/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày ban hành: 07/01/2016

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 5435/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH 2014 từ ngày 01/01/2016

Ngày ban hành: 31/12/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 5424/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Ngày ban hành: 31/12/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1575/BHXH-CST
V/v giao sổ BHXH cho người lao động

Ngày ban hành: 29/12/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 5167/BHXH-TT
V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016

Ngày ban hành: 21/12/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1523/BHXH-CNTT
V/v triển khai giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN

Ngày ban hành: 21/12/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1472/BHXH-CNTT
V/v thông báo trang tra cứu thông tin

Ngày ban hành: 11/12/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1447/BHXH-THU
V/v hướng dẫn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với DN nhà nước

Ngày ban hành: 09/12/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1364/BHXH-CNTT
V/v chuyển đổi địa chỉ Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày ban hành: 02/12/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1347/BHXH-THU
V/v áp dụng các mẫu biểu thu BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016

Ngày ban hành: 01/12/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1318/BHXH-THU
V/v áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 122/2015/NĐ-CP để nộp BHXH, BHYT, BHTN

Ngày ban hành: 24/11/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4239/BHXH-CSYT
V/v tổ chức thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Ngày ban hành: 12/11/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1257/BHXH-THU
V/v phát hành thẻ bảo hiểm y tế năm 2016

Ngày ban hành: 11/11/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4424/BHXH-ST
Về việc hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 06/11/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1101/BHXH-TNHS
V/v thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính

Ngày ban hành: 13/10/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1095/BHXH-TNHS
V/v tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính

Ngày ban hành: 12/10/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1030/BHXH-TNHS
V/v thay đổi thủ tục hành chính

Ngày ban hành: 30/09/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 3689/BHXH-BT
V/v thực hiện giảm trừ mức đóng cho người tham gia BHYT theo hộ gia đình

Ngày ban hành: 25/09/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 954/BHXH-THU
V/v hướng dẫn bổ sung BHYT học sinh, sinh viên năm 2015 - 2016

Ngày ban hành: 15/09/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 886/BHXH-TNHS
V/v giao dịch hồ sơ qua bưu điện

Ngày ban hành: 27/08/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 3710/BHXH-BT
V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Ngày ban hành: 24/08/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 827/BHXH-TNHS
V/v triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN qua mạng Internet

Ngày ban hành: 11/08/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2538/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Ngày ban hành: 10/07/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2085/BHXH-BT
V/v đơn giản thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình

Ngày ban hành: 08/06/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2069/TL-BHXH
Thể lệ cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 08/06/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 769/UBND-VX
V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/06/2015

CQ ban hành: UBND tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1699/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010

Ngày ban hành: 11/05/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 777/BHXH-BT
V/v hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT

Ngày ban hành: 12/03/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 231/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Ngày ban hành: 11/03/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 225/BHXH-THU
V/v trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Ngày ban hành: 10/03/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 538/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành: 14/02/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 537/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015

Ngày ban hành: 14/02/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 172/BHXH-THU
V/v thông báo mức lãi suất tính lãi chậm nộp BHXH, BHTN

Ngày ban hành: 11/02/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 144/BHXH-CĐBHXH
V/v giải quyết hưởng BHXH theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng

Ngày ban hành: 05/02/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 116/BHXH-CDBHXH
V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Ngày ban hành: 29/01/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 98/BHXH-THU
V/v thu BHYT hộ gia đình năm 2015

Ngày ban hành: 26/01/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 59/BHXH-CĐBHXH
V/v thanh quyết toán chế độ BHXH ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Ngày ban hành: 16/01/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1419/BHXH-CST
V/v đăng ký tham gia BHYT học sinh, sinh viên

Ngày ban hành: 31/12/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1406/BHXH-THU
V/v áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP để nộp BHXH, BHYT, BHTN

Ngày ban hành: 31/12/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 5362/BHXH-TT
V/v tuyên truyền sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới

Ngày ban hành: 29/12/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4996/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung

Ngày ban hành: 17/12/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1330/BHXH-GĐBHYT
V/v thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT

Ngày ban hành: 12/12/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1329/BHXH-TNHS
V/v tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua hệ thống Bưu điện

Ngày ban hành: 12/12/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4653/BHXH-TCKT
V/v hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe

Ngày ban hành: 01/12/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1263/BHXH-CDBHXH
V/v thanh toán chế độ BHXH ngắn hạn cho người lao động tại đơn vị

Ngày ban hành: 28/11/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1206/BHXH-CĐBHXH
V/v thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Ngày ban hành: 14/11/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1199/BHXH-THU
V/v phát hành thẻ bảo hiểm y tế năm 2015

Ngày ban hành: 13/11/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1168/BHXH-CST
V/v nộp sổ BHXH do người lao động nghỉ việc không nhận sổ

Ngày ban hành: 04/11/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1131/BHXH-GĐBHYT
V/v thông báo cơ sở KCB BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2015

Ngày ban hành: 22/10/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 3789/BHXH-CSXH
V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Ngày ban hành: 07/10/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 3648/BHXH-BT
V/v ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Ngày ban hành: 30/09/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 267/BHXH-THU
V/v thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Ngày ban hành: 01/04/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo