BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • TIN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI

An Giang quyết liệt triển khai giao dịch điện tử

Ngày đăng: 04/10/2015. Lượt xem: 984
Xác định triển khai giao dịch điện tử (GDĐT) là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của ngành BHXH, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phục vụ ngày càng tốt hơn đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trong quý III/2015, BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện hồ sơ GDĐT; đồng thời chỉ đạo BHXH cấp huyện triển khai tốt việc thực hiện GDĐT về BHXH, BHYT, BHTN. 

Nhằm đẩy mạnh CCTTHC, tin học hóa các TTHC trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, giảm thời gian giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan BHXH về khai báo tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ 108 giờ xuống còn 49,5 giờ vào cuối năm 2015, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giao dịch hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, BHXH tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ BHXH (iBHXH) để tiếp nhận hồ sơ BHXH, BHYT điện tử từ các đơn vị sử dụng lao động gửi đến và xử lý theo quy trình GDĐT của BHXH tỉnh từ ngày 1/4/2015. Các đầu thủ tục hồ sơ khác sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ phiên bản 1.0 để tiếp nhận và xử lý theo quy định.

  Trong quý III/2015, BHXH tỉnh đã tổ chức mời hơn 770 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị triển khai phần mềm kê khai hồ sơ qua mạng internet. Tính đến ngày 4/9, đã có 253 đơn vị đăng ký GDĐT (trong đó: Khối hành chính sự nghiệp 222 đơn vị, khối doanh nghiệp 31 đơn vị đã thực hiện việc đăng ký giao dịch đóng BHXH, BHYT, BHTN qua mạng). BHXH tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập huấn triển khai cho các cơ quan, doanh nghiệp. Phấn đấu đến quý III/2015 đạt 100% số doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet và tiến tới đạt 100% đơn vị tham gia GDĐT vào cuối năm 2015. Đặc biệt, thực hiện công văn của BHXH Việt Nam về việc nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC qua GDĐT và dịch vụ bưu chính, BHXH tỉnh ký hợp đồng chuyển phát hồ sơ với Bưu điện tỉnh. Trong tháng 8/2015, BHXH tỉnh đã thực hiện được 470 lượt hồ sơ, nhận và trả kết quả qua Bưu điện. Phấn đấu đến cuối năm 2015, đạt 50% hồ sơ giao dịch thực hiện nhận và 100% trả kết quả TTHC qua Bưu điện (trừ trường hợp đơn vị có yêu cầu nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH). Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tích cực vận động người hưởng trợ cấp BHXH nhận qua thẻ ATM và nhận kết quả hồ sơ trả qua Bưu điện.

Song song đó, BHXH tỉnh rà soát văn bản đã ban hành, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi thủ tục không phù hợp; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không được yêu cầu người lao động cung cấp thủ tục hồ sơ không có trong quy định. BHXH tỉnh đã tổ chức phát động hư/ởng ứng cuộc thi “Sáng kiến cải cách TTHC và GDĐT trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN”. Qua đó, tuyên truyền vận động sâu rộng, tạo sự đồng thuận để tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh chung tay tham gia cải cách TTHC và thực hiện GDĐT trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Ngoài cải cách TTHC, BHXH tỉnh chú trọng cải cách tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ. Tiếp tục kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. Hiện đại hóa hành chính được BHXH tỉnh quan tâm, đẩy mạnh. Hiện, BHXH tỉnh tiếp nhận ứng dụng 14 phần mềm nghiệp vụ được BHXH Việt Nam giao để xử lý tác nghiệp. Việc ứng dụng các phần mềm vào tác nghiệp chuyên môn đã mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ cho công tác quản lý, góp phần CCTTHC, phục vụ tốt đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

Hiện, BHXH tỉnh đang đẩy mạnh công tác giao dịch hồ sơ qua mạng - hồ sơ điện tử; nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC qua hệ thống Bưu điện; tiếp tục tập huấn cho các đơn vị sử dụng lao động, hoàn thành 100% đơn vị khối doanh nghiệp; tổ chức lấy phiếu khảo sát sự hài lòng khách hàng khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Theo Báo An Giang

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
2 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
3 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
4 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
6 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
7 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
8 V/v hướng dẫn tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
9 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
10 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo