BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • TIN VẮN KHÁC

7 dịch vụ tin nhắn của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 01/8/2019

Ngày đăng: 29/07/2019. Lượt xem: 296
Từ ngày 1/8/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện với các cá nhân.

Tổ chức qua Hệ thống SMS với 2 dịch vụ tin nhắn mới sẽ được thực hiện là: Tin nhắn thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định Bảo hiểm y tế và Tin nhắn thông báo kết quả đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp.

Do đó, sẽ có 7 dịch vụ tin nhắn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế nhằm tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong tra cứu, giải quyết, thụ hưởng các chế độ.

Nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tin bài liên quan

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo