BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • TIN VẮN KHÁC

Mệnh giá thẻ BHYT tăng, người dân được lợi gì ?

Ngày đăng: 10/07/2019. Lượt xem: 225
Theo quy định của Luật BHYT, mức đóng BHYT được quy định tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và mức đóng mỗi giai đoạn được Luật BHYT điều chỉnh. Hiện nay, mức đóng BHYT đang được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Tùy theo từng giai đoạn, khi mức lương cơ sở tăng lên thì đồng thời mệnh giá thẻ BHYT cũng tăng lên. Trước đây, mệnh giá thẻ bằng 4,5% của mức lương 1.390.000 đồng là 62.550 đồng/tháng, khi mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng thì sẽ là 67.050 đồng/tháng từ ngày 01/7/2019 (tăng 4.500 đồng/tháng).

Theo mức lương cơ sở mới, mức đóng BHYT từ ngày 01/7/2019 sẽ là 804.600 đồng/người/năm. Tuy nhiên, nếu tham gia theo hộ gia đình thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy tham gia theo hộ gia đình thì mức đóng chỉ tăng thêm khoảng 27.000 đồng – 54.000 đồng/người/năm.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng cho những người thuộc hộ gia đình nghèo và những người cận nghèo thì được hỗ trợ 70% mức đóng (hiện nay, UBND tỉnh An Giang đã hỗ trợ 30% còn lại).

Bên cạnh việc mức đóng BHYT tăng thêm khoảng 27.000 đồng – 54.000 đồng/người/năm, thì mức hưởng BHYT của chủ thẻ BHYT sẽ được tăng, cụ thể như sau:

- Theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định: Trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh BHYT thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Theo đó, từ ngày 01/7/2019, chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng sẽ được thanh toán 100% chi phí (chênh lệch 15.000 đồng/ đợt điều trị).

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định về mức thanh toán trực tiếp trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán như sau:

+ Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh (tương đương với 223.500 đồng, tăng 15.000 đồng);

+ Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (tương đương với 745.000 đồng, tăng 50.000 đồng).

+ Với những người được thanh toán tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện thì số tiền được thanh toán là 1.490.000 đồng (tăng 100.000 đồng) Cơ sở KCB tuyến tỉnh và tương đương không có ký hợp đồng KCB BHYT; với những người được thanh toán tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở thì số tiền được thanh toán là 3.725.000 đồng (tăng 250.000 đồng) đối với Cơ sở KCB tuyến trung ương và tương đương không có ký hợp đồng KCB BHYT.

- Theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT quy định đối với vật tư y tế chưa được tính chi phí vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị hoặc thu trọn gói theo trường hợp bệnh, quỹ BHYT thanh toán tổng chi phí cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở hiện tại, không áp dụng quy định này đối với vật tư y tế có quy định tỷ lệ thanh toán tại Thông tư này. Như vậy, mức thanh toán của quỹ BHYT trong trường hợp này là 67.050.000 đồng, thay vì 62.550.000 đồng như trước đây (chênh lệch 4.500.000 đồng)./.

BHXH huyện Chợ Mới

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo