BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • TIN VẮN KHÁC

11 TTHC thực hiện chính sách BHXH tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.

Ngày đăng: 04/07/2019. Lượt xem: 228
Thực hiện Kế hoạch số 548/KH-UBND ngày 06/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 24/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang sẽ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang cụ thể:

1. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau (thực hiện đối với đơn vị chưa giao dịch điện tử).

2. Giải quyết hưởng chế độ thai sản (đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi; đơn vị chưa thực hiện giao dịch điện tử).

3. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (thực hiện đối với đơn vị chưa giao dịch điện tử).

4. Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát.

5. Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

6. Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư.

7. Giải quyết hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian tham gia BHXH (gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích).

8. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với thân nhân người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH.

9. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phát tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích.

10. Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg.

11. Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg.

Hình ảnh Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang

Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tiết kiệm chi phí, thời gian cho tổ chức, cá nhân thì việc thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội mang lại nhiều tiện ích: Các đơn vị sử dụng lao động không phải thực hiện kê khai bảo hiểm xã hội bằng giấy mà chỉ thực hiện các thao tác trên máy tính của đơn vị và được kết nối với hệ thống phần mềm quản lý của ngành Bảo hiểm xã họi; nhờ đó giảm thời gian giao dịch cho người sử dụng lao động khi thực hiện thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hướng tới sự hài lòng của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang không ngừng nỗ lực, nâng cao năng lực cán bộ, đảm bảo cơ sở vật chất trong hoạt động của ngành, kịp thời tiếp nhận và giải quyết chế độ cho người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người dân và doanh nghiệp./.

                                                                                      Minh Tâm

                                                                                   

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
2 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
3 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
4 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
6 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
7 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
8 V/v hướng dẫn tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
9 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
10 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo