BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

An Giang: Tăng cường chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 14/08/2019. Lượt xem: 105
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 757/UBND-KGVX ngày 08/8/2019 về việc thực hiện 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Theo kết quả báo cáo tại Hội nghị triển khai Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020, tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 459/548 trường trên địa bàn có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%, tổng số học sinh, sinh viên tham gia đạt 98,41%, hiện còn gần 2% (tương đương 5.900 em) học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các em học sinh, sinh viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyền thông, phổ biến sâu rộng chính sách bảo hiểm y tế, đề ra cơ chế, giải pháp thực hiện đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2019 - 2020.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn An Giang; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm giáo dục thường xuyên và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trên địa bàn, theo chức năng nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc được giao với mục tiêu 100% học sinh, sinh viên cấp sách đến trường đều có thẻ BHYT./.

 

Trường Nhi

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
2 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
3 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
4 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
6 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
7 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
8 V/v hướng dẫn tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
9 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
10 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo