BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

An Giang: Tăng cường chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 14/08/2019. Lượt xem: 193
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 757/UBND-KGVX ngày 08/8/2019 về việc thực hiện 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Theo kết quả báo cáo tại Hội nghị triển khai Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020, tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 459/548 trường trên địa bàn có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%, tổng số học sinh, sinh viên tham gia đạt 98,41%, hiện còn gần 2% (tương đương 5.900 em) học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các em học sinh, sinh viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyền thông, phổ biến sâu rộng chính sách bảo hiểm y tế, đề ra cơ chế, giải pháp thực hiện đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2019 - 2020.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn An Giang; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm giáo dục thường xuyên và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trên địa bàn, theo chức năng nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc được giao với mục tiêu 100% học sinh, sinh viên cấp sách đến trường đều có thẻ BHYT./.

 

Trường Nhi

Tin bài liên quan

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo