BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Đối thoại “Nông dân với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”

Ngày đăng: 05/07/2019. Lượt xem: 140
Nhân kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7) và thực hiện Kế hoạch phối hợp số 73/KHPH-HND-BHXH ngày 11/6/2019 giữa Hội Nông dân và Bảo hiểm xã hội tỉnh về tổ chức đối thoại trực tiếp vận động cán bộ, hội viên và nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo đó, 02 Ngành đã tổ chức 05 buổi đối thoại với nông dân và hội viên tại địa bàn các xã Lương Phi - huyện Tri Tôn; Vĩnh Tế - thành phố Châu Đốc; Châu Phong – Thị xã Tân Châu; Khánh Bình – huyện An Phú và xã Kiến An – huyện Chợ Mới.

Tham gia diễn giả buổi đối thoại có đại diện Lãnh đạo: Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang; Hội Nông dân tỉnh An Giang; Bảo hiểm xã hội, Hội Nông dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ông Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đối thoại với nông dân

Tại các buổi đối thoại, cán bộ, hội viên nông dân đã được nghe đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; Hội Nông dân tỉnh thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và được giải đáp đầy đủ, thỏa đáng các ý kiến, các câu hỏi của cán bộ, hội viên nông dân về các nội dung: những chính sách khi tham gia BHYT hộ gia đình; quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện,…Qua đối thoại cán bộ, hội viên, nông dân đã hiểu hơn tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh; thấy rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia BHXH, BHYT, đồng thời, thể hiện trách nhiệm, sự chia sẻ của mình với gia đình và cộng đồng xã hội.

Nông dân tham gia đối thoại

Đối thoại trực tiếp là một trong những hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao, đây cũng là kênh thông tin quan trọng để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó, 02 Ngành đẩy mạnh phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT giúp cán bộ, hội viên, nông dân hiểu được những lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình góp phần chung tay xây dựng, phát triển BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân.

Trường Nhi

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo