BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7 “Chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân”

Ngày đăng: 01/07/2019. Lượt xem: 129
Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta, nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân, thể hiện tính ưu việt của Nhà nước, thời gian qua, với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện chính BHYT đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, số lượng người tham gia BHYT tăng dần theo từng năm như: năm 2016 số người tham gia BHYT 1.528.183 người đạt 70,72%; năm 2017 với 1.655.553 người, đạt 76,52%; năm 2018 với 1.662.553 người, đạt 83,17% và phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 90% người dân tham gia BHYT.

Quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người dân được đảm bảo: Tổng số cơ sở KCB trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 183 cơ sở y tế công lập (trong đó tuyến tỉnh 07, tuyến huyện 28, tuyến xã 148) và 04 bệnh viện, 02 phòng khám ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ngành Y tế tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc khám chữa bệnh, chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng thuốc; đầu tư đồng bộ trang thiết bị y tế, phát triển nguồn nhân lực tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn để đảm bảo tốt việc khám, chữa bệnh ban đầu ngay tại địa phương. Kịp thời chấn chỉnh thái độ phục vụ, trách nhiệm công vụ của cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp với người tham gia BHYT.

Để thực hiện tốt lộ trình BHYT của Chính phủ giao đến năm 2020 đạt 90% dân số tỉnh tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp Ngành Y tế và các ngành liên quan tăng cường công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT; Thực hiện tốt vai trò từng thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện Luật BHYT và lộ trình BHYT toàn dân tỉnh An Giang; tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo, đài địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chuyên mục, chuyên trang, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, đưa chính sách BHYT đến với Nhân dân, cùng nhau quyết tâm thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Ngành Y tế, Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang và hệ thống phát thanh huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn thực hiện truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT; đồng thời, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn.

Trường Nhi

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo