BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Hội nghị hướng dẫn rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT

Ngày đăng: 14/06/2019. Lượt xem: 328
Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đảm bảo một người tham gia BHXH, BHYT chỉ có một mã số BHXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh An Giang thống nhất chỉ đạo công tác triển khai rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị 02 ngành ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện tại Hội nghị hướng dẫn rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT sáng ngày 14/6/2019.

Ông Vũ Hoàng Cương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Hoàng Cương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; ông Liêu Văn Sám, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh; ông Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, các Phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội và Bưu điện các huyện, thị, thành phố trên địa bàn cùng tham dự.

Ông Liêu Văn Sám, Phó Giám đốc PT Bưu điện tỉnh An Giang đồng chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được hướng dẫn các bước thực hiện rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT. Hai ngành sẽ phối hợp thực hiện thu thập thông tin của người tham gia BHXH, BHYT cần xác minh, hiệu chỉnh thông tin chưa đúng, bổ sung các thông tin chưa đầy đủ để đảm bảo tính duy nhất, toàn vẹn và chính xác.

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang còn gần khoảng 79.000 người tham gia BHXH, BHYT còn thiếu thông tin cá nhân (số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ liên hệ,…) hoặc có những thông tin chưa chính xác cần phải xác minh lại và cập nhật bổ sung đầy đủ. Theo đó, ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện thu thập thông tin xác minh theo phân cấp quản lý các nhóm đối tượng: Đang tham gia BHXH, BHYT; Học sinh – sinh viên; Hộ gia đình; Hộ nông, lâm, ngư nghiệp; Thân nhân Công an và các đối tượng khác. Ngành Bưu điện thực hiện thu thập thông tin xác minh theo phân cấp quản lý các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm: Hộ nghèo; Cận nghèo; Bảo trợ xã hội; Người có công; Thân nhân người có công; Người dân tộc vùng khó khăn; Người sinh sống vùng đặc biệt khó khăn; Trẻ em dưới 6 tuổi; Hưu trí, mất sức; Trợ cấp thất nghiệp.

Với quyết tâm chính trị, Lãnh đạo 02 ngành chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp khẩn trương triển khai thực hiện trên từng địa bàn và hoàn thành tiến độ trước ngày 31/7/2019./.

Trường Nhi

Tin bài liên quan

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo