BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và an toàn thông tin.

Ngày đăng: 31/05/2019. Lượt xem: 146
Sáng ngày 31/5/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông An Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và an toàn thông tin.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Tím, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang cùng Lãnh đạo và viên chức làm công tác tổng hợp, công nghệ thông tin tại các Phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Thông tinh và Truyền thông An Giang

Hội nghị được nghe ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo chuyên đề về an toàn, an ninh thông tin với mục tiêu gắn kết chặt chẽ việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phải đi đôi với bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn khai thác, thực hành một số chức năng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trên các phần mềm nghiệp vụ ngành Bảo hiểm xã hội.

Bà Nguyễn Thị Tím, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Tím cho biết: Trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm xã hội thì việc ứng dụng công nghệ thông trong công tác quản lý cũng như tác nghiệp chuyên môn là rất quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của ngành hiện nay, đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung tiếp thu, thẳng thắn trao đổi, để nâng được kỹ năng tác nghiệp; đồng thời, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp khai thác triệt để các chức năng phục vụ công tác quản lý, thay đổi suy nghĩ và cách làm từ phương pháp thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin, theo dõi chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ thường xuyên cập nhật, khai thác sử dụng các chức năng trên phần mềm nhằm đạt hiệu quả cải cách hành chính đảm bảo phục vụ tốt cho đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, BHTN, BHYT. 

Trường Nhi

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo