BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh

Ngày đăng: 29/05/2019. Lượt xem: 158
Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta, nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân, thể hiện tính ưu việt của Nhà nước, thời gian qua, với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện chính BHYTđã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong cuộc sống, khi mà xã hội ngày càng phát triển thì việc có thẻ bảo hiểm y tế sẽ giúp cho con người yên tâm hơn và khi cuộc sống có quá nhiều nguy cơ thì việc dự phòng rủi ro về tài chính là điều mà nhiều người quan tâm. Luật BHYT quy định bắt buộc tham gia BHYT đối với toàn dân, nhưng cơ bản vẫn là vận động tự nguyện nên vẫn còn một bộ phận người dân chưa tham gia. Quyền lợi của người có thẻ BHYT được mở rộng, thực hiện chính sách thông tuyến huyện tạo thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh. Việc tham gia BHYT mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, cũng còn một số người chưa hiểu hết được giá trị của tấm thẻ BHYT. Chỉ tới khi bị bệnh tật, tai nạn, nhất là khi không may bị bệnh nặng, chi phí vượt ngoài khả năng chi trả thì lúc bấy giờ người bệnh mới nghĩ đến giá trị của việc tham gia BHYT. Qua đó cho thấy, nhiều người còn chưa ý thức được quyền lợi được hưởng từ BHYT, hiểu được tầm quan trọng của việc tham gia BHYT.

Hằng năm, ngành Bảo hiểm xã hội phối hợp với Ngành Y tế và các ngành liên quan xây dựng quy chế phối hợp, kế hoạch liên tịch, hợp đồng tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn: thông qua các buổi hội nghị, đối thoại trực tiếp; lồng ghép nội dung tuyên truyền chế độ, chính sách BHYT thông qua báo cáo công tác tại các Hội nghị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các đợt tiếp xúc cử tri; tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT; tổ chức tuyên truyền lưu động, đối thoại trực tiếp, phát hành thẻ BHYT trực tiếp khi người dân tham gia; BHXH, BHYT Ngôi nhà chung; những câu chuyện truyền thanh;…Nhiều nội dung, hình thức truyền thông đổi mới, linh hoạt sáng tạo, có nhiều giải pháp mang tính đột phá, tác động tích cực và cổ vũ, động viên người lao động và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn.

 

Hình ảnh KCB tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Trong thời gian qua, trên địa tỉnh An Giang số lượng người tham gia BHYT tăng dần theo từng năm như: năm 2016 số người tham gia BHYT 1.528.183 đạt 70,72%; năm 2017: 1.655.553 (76,52%) và năm 2018: số lượng người tham gia BHYT 1.662.553, đạt tỷ lệ: 83,17% và phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 90% người dân tham gia BHYT.

Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế xác định đối tượng và phân bổ số lượng thẻ BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện và tương đương, bao gồm các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (183 cơ sở y tế trong tỉnh, trong đó có 06 cơ sở y tế tư nhân).

Hiện nay, Ngành Bảo hiểm xã hội đã triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT bao gồm cổng tiếp nhận dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT, phần mềm giám định BHYT kết nối liên thông với phần mềm tại các cơ sở khám chữa bệnh đã giúp công tác quản lý khám chữa bệnh, giám định và thanh toán được thực hiện chặt chẽ, minh bạch; đồng thời tích cực thực hiện cải cách hành chính; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế đẩy mạnh liên thông dữ liệu, nhằm quản lý thông tuyến và giám định điện tử, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT;

Thủ tục tham gia BHYT, cấp mới, cấp lại thẻ BHYT đã thực hiện quy trình giao dịch điện tử, điều chỉnh theo chiều hướng cải cách, tạo điều kiện thuận lợi, thời gian cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội; thời gian cấp mới thẻ BHYT giảm từ ‘‘không quá 10 ngày làm việc’’ xuống còn ‘‘không quá 5 ngày làm việc’’, cấp lại, đổi thẻ BHYT giảm từ ‘‘không quá 7 ngày làm việc’’ xuống còn ‘‘không quá 03 ngày làm việc’’; trong trường hợp cấp lại thẻ BHYT (nếu không thay đổi thông tin) thì nhận thẻ BHYT cấp lại ngay trong ngày; thủ tục khám, chữa bệnh BHYT: tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT triển khai quy trình khám chữa bệnh theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT của Bộ Y tế, bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, quản lý khám chữa bệnh BHYT được thuận lợi, nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân.

Ngành Y tế tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc khám chữa bệnh nói chung, khám chữa bệnh BHYT nói riêng, chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng thuốc; đầu tư đồng bộ trang thiết bị y tế, phát triển nguồn nhân lực tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn để đảm bảo tốt việc khám, chữa bệnh ban đầu ngay tại địa phương. Kịp thời chấn chỉnh thái độ phục vụ, trách nhiệm công vụ của cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp với người tham gia BHYT.

Để thực hiện tốt lộ trình BHYT của Chính phủ giao đến năm 2020 đạt 90% dân số tỉnh nhà tham gia BHYT, Ngành Y tế phối hợp Bảo hiểm xã hội và các ngành liên quan tăng cường công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT; Thực hiện tốt vai trò từng thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện Luật BHYT và lộ trình BHYT toàn dân tỉnh An Giang; tăng cường tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT tại các doanh nghiệp, các trường học có học sinh, sinh viên chưa đạt tỷ lệ tham gia BHYT 100% và đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách BHYT cho người lao động, người dân;

Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách về BHYT, trọng tâm là Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; Quyết định 54/QĐ-UBND của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện BHYT tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đến tất cả các ngành, các cấp, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tăng cường quản lý tốt đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT; quản lý an toàn các nguồn thu, chi tài chính; tăng cường biện pháp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tình hình thu, chi của các đơn vị trực thuộc; tăng cường công tác giám định trên hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; kiểm soát, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT; các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng điều trị; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, trân trọng, không phân biệt đối với người bệnh có thẻ BHYT; hướng tới sự hài lòng của người bệnh, từ đó tạo được niềm tin cho người bệnh, thúc đẩy người dân tham gia BHYT.

Với các hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp các nhóm đối tượng, sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, các doanh nghiệp, hộ gia đình và sự đầu tư đồng bộ trang thiết bị y tế, phát triển nguồn nhân lực cho Ngành Y tế trong đó, đặc biệt quan tâm tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn thì việc triển khai thực hiện tiến tới lộ trình BHYT toàn dân sẽ được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia./.

Cẩm Đính

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo