BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tập huấn hướng dẫn triển khai Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày đăng: 16/05/2019. Lượt xem: 218
Ngày 16/5/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của đơn vị. Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh - Nguyễn Thị Tím chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Tím - Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo và viên chức các Phòng nghiệp vụ Tiếp nhận & Trả kết quả thủ tục hành chính; Chế độ bảo hiểm xã hội; Công nghệ thông tin; Kế hoạch – Tài chính; Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố và cán bộ, viên chức trực tiếp làm công tác nghiệp vụ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tím - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh nhấn mạnh: Công tác giải quyết chế độ là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của ngành, đồng chí yêu cầu cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu kỹ quy định hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu, rà soát, đối chiếu thông tin trước khi giải quyết hồ sơ, tăng cường vai trò kiểm soát của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện để phát hiện những hạn chế, sai sót trong quá trình lập hồ sơ, giải quyết, thanh toán các chế độ BHXH, kiểm tra, giám sát việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN, đảm bảo kịp thời cho đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu các Báo cáo viên hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng những vấn đề trọng tâm cần lưu ý khi thao tác thực hiện để các đại biểu dễ dàng tiếp cận; đối với đại biểu tham dự tập huấn phải tập trung lắng nghe, tiếp thu những nội dung hướng dẫn, trao đổi thảo luận, thực hành tốt hệ thống phần mềm, đảm bảo chất lượng để tổ chức thực hiện tốt khi được phân cấp. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo thành lập Tổ Hỗ trợ để kịp thời hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố, tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe thông tin một số các quy định, quy trình mới cần lưu ý về tiếp nhận, giải quyết các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN; hướng dẫn thao tác giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH trực tiếp trên phần mềm “Hệ thống quản lý chính sách” và các nội dung liên quan đến công tác chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, BHTN.

Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cán bộ, đảm bảo cơ sở vật chất trong hoạt động của ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa và đảm bảo quyền lợi cho tổ chức và cá nhân khi tham BHXH, BHYT./.

 

Trường Nhi

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo