BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang hoàn thành cơ bản nhiệm vụ Quý I năm 2019.

Ngày đăng: 19/04/2019. Lượt xem: 454
Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang hoàn thành cơ bản nhiệm vụ Quý I/2019, đó là nhận định của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vũ Hoàng Cương tại Hội nghị Giao ban ngày 18/4/2019.

Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng, Phó Trưởng phòng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc và các Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành phố trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, trong Quý I/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát nhiệm vụ được giao, triển khai nhiều giải pháp thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra, trong đó, việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 608/QĐ-BHXH ngày 22/3/2019 triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh làm việc trực tiếp với Thường trực Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố về công tác phát triển đối tượng, quản lý thu và tình hình xử lý nợ trên các địa bàn. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp, Sở Tư pháp phổ biến, tập huấn chính sách BHXH, BHYT và những nội dung cơ bản Kế hoạch số 71-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; phối hợp cơ quan báo, đài địa phương thực hiện chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Diệp Thành Bu – Phát biểu tại Hội nghị

Tổ chức tốt công tác phối hợp với hệ thống Bưu điện và hệ thống Đại lý thu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức các cuộc tuyên truyền lưu động, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Kết quả, trong quý 1/2019 đã tổ chức được 44 cuộc thu hút 3.091 người tham dự, vận động được 485 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.392 người tham gia BHYT (trong đó, phối hợp Bưu điện thực hiện 28 cuộc với 1.305 người tham dự, vận động 437 người tham gia BHXH tự nguyện).

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản, tính đến hết ngày 31/3, toàn tỉnh có 112.317 người tham gia BHXH, trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 106.432 người, BHXH tự nguyện là 5.885 người, BH thất nghiệp 92.310 người; số người tham gia BHYT 1.647.171 người, đạt tỷ lệ bao phủ 82,30% dân số. Toàn Ngành thu 711.337 triệu đồng; số nợ 83.351 triệu đồng. Thực hiện cấp 7.984 phôi sổ BHXH; cấp 154.392 thẻ BHYT. Bảo đảm tốt quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, trong Quý I/2019, toàn Ngành đã giải quyết trên 1.102.075 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, trong đó, 11.590 hồ sơ hưởng BHXH; 1.090.485 người được chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 13.035 người.  Bảo hiểm xã hội tỉnh làm việc với 257 đơn vị từ dữ liệu Thuế cung cấp, kết quả có 30 đơn vị đã lập hồ sơ báo tăng 1.024 lao động.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vũ Hoàng Cương – Phát biểu Kết luận và chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc Vũ Hoàng Cương nhận định đơn vị đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra trong quý 1/2019; kiểm soát khá chặt chẽ công việc của ngành, triển khai kịp thời những nhiệm vụ phát sinh; việc phân cấp, phân định trách nhiệm có những bước tiến khá tốt; công tác tổ chức cán bộ từng bước được kiện toàn, trình độ năng lực được nâng lên. Trong thời gian tới, Giám đốc yêu cầu, các đơn vị trực thuộc cần tập trung tăng tốc triển khai nhiệm vụ của ngành, tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp tốt với các ngành xây dựng kế hoạch làm việc thật cụ thể để hoàn thành tiến độ chỉ tiêu theo lộ trình; thực hiện triệt để việc ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục hoàn thiện và chuẩn bị các điều kiện để triển khai các công việc mới; đẩy mạnh toàn diện, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB; tổ chức phối hợp tốt với Bưu điện và hệ thống Đại lý của ngành trong vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; duy trì và phát triển mô hình tuyên truyền vận đông phát hành thẻ BHYT tại chỗ, đảm bảo tiến độ thực hiện BHYT toàn dân theo lộ trình./.

 

Trường Nhi

Tin bài liên quan

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo