BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh An Giang nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ

Ngày đăng: 28/01/2019. Lượt xem: 256
Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Cương, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc BHXH tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Tím, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan; gần 90 CBCCVC và người lao động trong toàn đơn vị và lãnh đạo BHXH các huyện, thị, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo: Tổng kết hoạt động phong trào CBCCVC năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; kết quả hoạt động phong trào Công đoàn; công khai tài chính cơ quan; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và phong trào thi đua năm 2018.

Trong năm 2018, toàn thể CBCCVC trong đơn vị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2018 đã đề ra. Giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; trật tự kỷ luật, kỷ cương, chất lượng phục vụ được nâng lên; tổ chức bộ máy được kiện toàn. Thủ trưởng đơn vị và CBCCVC đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cùng xây dựng đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ và đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; truyền tải được nhiều thông điệp lan tỏa, tạo hiệu ứng rất tốt trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao.

 Hoàn thành hệ thống chỉ tiêu nhiệm vụ được cấp trên giao. Số người tham gia BHYT đạt 101,42% kế hoạch, độ bao phủ đạt 83,17% dân số vượt 1,67% chỉ tiêu Chính phủ giao (chỉ tiêu 81,5% dân số) và vượt 2,07% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; số thu đạt 100,66%; tỷ lệ nợ chiếm 1,93% so với chỉ tiêu thu, thấp hơn 0,09% so với chỉ tiêu thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2018; công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 100% kế hoạch; đồng bộ mã số BHXH đạt 100% kế hoạch; hoàn thành 100% kế hoạch gia hạn thẻ  BHYT năm 2019 cho các đối tượng; triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ những quy định, giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; quản lý an toàn các nguồn quỹ thu chi tài chính, tổ chức chi trả thuận lợi, kịp thời; đảm bảo quyền lợi thụ hưởng của người tham gia.

Giám đốc BHXH tỉnh An Giang và Chủ tịch CĐCS ký kết giao ước thi đua năm 2019

Hưởng ứng phong trào thi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Kế hoạch tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Cụm thi đua số VII. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng taọ trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; Lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam”. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang và Chủ tịch Công đoàn cơ sở thống nhất nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Trưởng các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH các huyện, thị, thành phố ký kết giao ước thi đua 2019

Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các huyện, thị, thành phố đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2019 trong không khí sôi nổi, đoàn kết, bắt tay cùng nhau thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đ/c Nguyễn Thị Tím, Phó Giám đốc BHXH tỉnh

Tại Hội nghị CBCCVC đã nghe công bố các quyết định về thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng BHXH tỉnh An Giang đã nhiều thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ: 01 cá nhân nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 01 cá nhân nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp BHXH; 02 cá nhân nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; 01 cá nhân nhận kỷ niệm chương vì sự phát triển phụ nữ; 07 cá nhân nhận giấy khen thành tích tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 34 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2018.

Đ/c Nguyễn Thị Tím, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao danh hiệu cho các cá nhân

Ngoài ra, Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Giỏi việc nước chia sẻ việc nhà” và tặng Giấy khen Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh cho 03 cá nhân…

Đ/c Vũ Hoàng Cương, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Cương, Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể CBCCVC BHXH tỉnh An Giang đã đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành trong năm 2019, toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong công tác tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp với các Sở, ngành trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới nội dung, hình thức truyền thông ngày càng thiết thực và hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc, gương mẫu và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ; tăng cường thực hiện quy tắc ứng xử của CBCCVC của Ngành; giữ vững trật tự kỷ cương hành chính, đổi mới tư duy trong giải quyết công việc. Toàn thể CBCCVC BHXH tỉnh An Giang quyết tâm hoàn thành hệ thống chỉ tiêu được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh giao năm 2019./.

Bích Thúy

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
2 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
3 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
4 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
5 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
6 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
7 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
8 Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
9 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
10 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo