BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ BHXH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày đăng: 17/01/2019. Lượt xem: 398
Ngày 16/01, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng và công tác tổ chức cán bộ đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Tại điểm cầu Trung ương, dự và chủ trì Hội nghị có Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo phòng và các chuyên viên liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang có đồng chí Vũ Hoàng Cương, Giám đốc BHXH tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các huyện, thị, thành phố.

Thời gian qua, công tác cán bộ luôn được ngành BHXH quan tâm, đổi mới. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, việc tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ BHXH  theo Luật Công chức viên chức và các quy định của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với công tác bổ nhiệm. Quy chế đào tạo, bồi dưỡng và công tác cán bộ đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1400/QĐ- BHXH ngày 31/10/2018 tương đối hoàn chỉnh, rõ ràng thể hiện ở đối tượng, mục tiêu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, nghiệm thu báo cáo đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng...  Đặc biệt, Quy chế đã bổ sung, quy định rõ hơn trách nhiệm báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức không chỉ ở trong nước mà còn đối với công tác bồi dưỡng ở nước ngoài.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến và triển khai thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá tình hình thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; đề xuất phương án xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở đó, đại diện một số BHXH tỉnh đã báo cáo sơ lược tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức ngành BHXH tại địa phương cũng như đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ.

Tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, công tác tổ chức cán bộ đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định về việc công khai kết quả đánh giá công chức, viên chức, kê khai tài sản, quy hoạch, đào tạo, tinh giản biên chế theo lộ trình hàng năm và giai đoạn của Ngành; thực hiện công tác cán bộ, hướng dẫn kê khai tài sản và chuẩn bị sơ kết các phong trào thi đua năm 2018. Thành lập Hội đồng và thực hiện xét thi đua, khen thưởng, sáng kiến năm 2018. Cử công chức, viên chức (CCVC), lao động tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2018. Tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành Quy tắc ứng xử của CCVC, lao động trong hệ thống Bảo hiểm xã hội; thiết lập trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của Ngành. Nghiêm túc xử lý vi phạm và quán triệt, triển khai đến toàn thể CCVC, lao động tại đơn vị về Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/9/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của CCVC, người lao động.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị, các đơn vị trực thuộc căn cứ vào Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cần kịp thời gửi kế hoạch đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về Vụ Tổ chức cán bộ theo biểu mẫu quy định. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm định, sắp xếp tổ chức tập huấn, Vụ Tài chính - Kế toán thẩm định, tổng hợp, cân đối kinh phí đưa vào dự toán chung để công tác tập huấn đạt hiệu quả. Bên cạnh đó tập trung đào tạo cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ Ngành thuộc chức năng, thẩm quyền của đơn vị. Mỗi tỉnh cũng cần có từ một đến hai giáo viên thỉnh giảng từ nguồn cán bộ BHXH, do đó yêu cầu Trường đào tạo tổ chức lớp trang bị nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ này. Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành tiếp tục phổ biến, triển khai Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ngành tới toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị để thực hiện theo quy định./.

Bích Thúy

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo