BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 14/01/2019. Lượt xem: 445
Ngày 11/01/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Vũ Hoàng Cương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh; Lãnh đạo và Tổ trưởng các Tổ nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, với phương châm “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp, người lao động và nhân dân”, BHXH tỉnh An Giang đã cùng với các Sở, ngành, địa phương, BHXH tỉnh An Giang chủ động, tích cực, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, BHXH tỉnh An Giang đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 31/12/2018, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 1.662.553 người, đạt 101,42% kế hoạch, chiếm 83,17% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao (81,5% dân số). Trong đó, HSSV toàn tỉnh tham gia BHYT đạt 98,43%, tương đương 369.362 em có thẻ BHYT.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 3.103.892 triệu đồng, tăng 536.541 triệu đồng so với cùng kỳ 2017, đạt 100,66% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 59.499 triệu đồng, chiếm 1,93% chỉ tiêu thu năm 2018; thấp hơn 0,09% chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt Nam giao (2,02%). 

Trong năm Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết khám chữa bệnh BHYT cho 4.615.840 lượt người. Giải quyết các chế độ BHXH cho 46.884 lượt người, với tổng số tiền 607.139 triệu đồng. Kết quả triển khai Hệ thống thông tin giám định tỷ lệ kết nối liên thông đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ gửi đúng lên hệ thống thông tin giám định y tế đạt trên 95%. Tổng số đơn vị giao dịch điện tử và qua mạng đạt 96,4%; trong đó: giao dịch điện tử đạt 86,93%; kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về thái độ phục vụ, tác phong làm việc và kết quả giải quyết các chế độ chính sách đạt 95%. thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động, đạt tỷ lệ 100% (104.322 sổ BHXH); hoàn thành công tác cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, đạt 100% kế hoạch (tại thời điểm 31/3/2018).

BHXH tỉnh An Giang đã thực hiện nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng; phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ Hỗ trợ nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, kịp thời chấn chỉnh mọi hoạt động nghiệp vụ trong Ngành; kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắc phát sinh; tạo thuận lợi cho đơn vị, cá nhân giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội; tạo được sự đồng thuận, hài lòng của đơn vị và đối tượng tham gia thụ hưởng.

Năm 2018, công tác truyền thông ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, đổi mới và chủ động lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Nhiều nội dung, hình thức truyền thông đổi mới, linh hoạt, sáng tạo (tuyên truyền và phát hành sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT lưu động), có nhiều giải pháp mang tính đột phá, tác động tích cực và cổ vũ, động viên người lao động và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Cụ thể, tính đến 31/12/2018, toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động được 548 người tham gia BHXH tự nguyện; 49.482 người tham gia BHYT (trong đó thẻ tăng mới là 20.703 và thẻ đáo hạn là 28.779); cấp đổi 3.211 thẻ BHYT, thu hút 44.054 người tham dự với 520 cuộc tuyên truyền. Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 75 cuộc tuyên truyền, vận động với 5.202 người tham dự; vận động được 3.602 người tham gia BHYT  (tham gia mới 1.327 thẻ, đáo hạn 2.275 thẻ) và 552 người tham gia BHXH tự nguyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2018, BHXH tỉnh vẫn còn một số khó khăn như: Tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng, BHXH tự nguyện mới đạt 67,12% so với chỉ tiêu; tiến độ thu BHYT HSSV đạt 98,43%; tỷ lệ giảm nợ tuy đạt thấp hơn chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt Nam giao nhưng chưa đạt so với chỉ tiêu phấn đấu là 1,90%...

Đ/c Vũ Hoàng Cương, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Cương, Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh An Giang đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành trong năm 2019, toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong công tác tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tăng cường đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tham gia BHYT đạt độ bao phủ được Chính phủ giao năm 2019 là 86,20%; tăng cường phối hợp với các Sở, ngành trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị và người tham gia, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phục vụ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, tác nghiệp các phần mềm nghiệp vụ; đổi mới nội dung, hình thức truyền thông ngày càng thiết thực và hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn; khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước với quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Đ/c Vũ Hoàng Cương, Giám đốc BHXH tỉnh trao giấy khen cho các tập thể

Để ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, công chức viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, dịp này, Giám đốc BHXH tỉnh đã trao danh hiệu cho 22 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 34 cá nhân và  trao giấy khen cho 63 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

Bích Thúy 

Tin bài liên quan

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo