BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Long Xuyên sơ kết công tác Phát triển BHYT, BHXH tự nguyện 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 01/08/2019. Lượt xem: 188
Ngày 24/7/2019, Ủy ban nhân thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phát triển bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện 6 tháng đầu năm 2019. Hội nghị do Ông Phạm Thành Thái - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì.

Tham dự Hội nghị có Ông Võ Thiện Hảo - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Ông Nguyễn Phú - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, các ban, ngành, đoàn thể thành phố, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 13 phường, xã.

Theo báo cáo đến ngày 31/6/2019, toàn thành phố có 238.174/287.981 người tham gia BHYT đạt 82,70% dân số, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện 1.052/1.000 người đạt 105,2% so chỉ tiêu. Ngay từ đầu năm, BHXH thành phố xây dựng các Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, Kế hoạch phát triển đối tượng, Kế hoạch tuyên truyền, trong đó đẩy mạnh công tác phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể thành phố. Sáu tháng đầu năm 2019 phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tuyên truyền cho trên 150 đồng chí là Bí thư, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo các chi, đảng bộ, phối hợp với Ủy ban nhân các phường, xã, Bưu điện thành phố tổ chức 29 cuộc tuyên truyền với trên 1.300 người tham dự vận động 647 người tham gia BHYT, 275 người tham gia BHXH tự nguyện. Tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp có chiều hướng tăng so cùng kỳ, chi khám chữa bệnh BHYT tăng gần 3% so dự toán.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố Long Xuyên tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, phối hợp với Phòng giáo dục và Đào tạo, hội Khuyến học thành phố vận động 100% học sinh- sinh viên tham gia BHYT năm học 2019- 2020. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã chọn nhân sự có trình độ, uy tín, tâm huyết tổ chức tập huấn bổ sung 100% các khóm, ấp đều có nhân viên thu BHYT, BHXH tự nguyện. phấn đấu cuối tháng 12 năm 2019 vận động 88 % dân số tham gia BHYT. Tăng cường công tác giám định tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố cải cách thủ tục khám chữa bệnh giảm quá tải, giảm thời gian chờ khám bệnh, xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng hiệu quả, cân đối nguồn kinh phí chi khám chữa bệnh BHYT năm 2019.

Ông Phạm Thành Thái - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên kết luận Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Thành Thái - Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định việc phát triển BHYT là chăm lo sức khỏe cho nhân dân thể hiện tính ưu việt của chế độ Xã hội Chủ nghĩa và là một trong những chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Do đó, cần tập trung huy động tất cả các nguồn lực đảm bảo nâng cao độ bao phủ BHYT phấn đấu cuối năm 2019 đạt 88%, cuối năm 2020 đạt 92% dân số tham gia BHYT. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND thành phố, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm thật cụ thể và chi tiết để đạt hiệu quả, nội dung Kế hoạch phân công cụ thể từng Đảng ủy viên phụ trách địa bàn, từng cán bộ đảng viên vận động mua BHYT với số lượng cụ thể làm căn cứ xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Vận động phát triển BHYT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; đồng thời cần xác định làm rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu ở các địa phương. Giao Ban Tổ chức Thành ủy, phòng Nội vụ thành phố xem xét kết quả đạt tỷ lệ BHYT toàn dân là tiêu chí xét thi đua khen thưởng một cách nghiêm túc đối với các phường, xã hàng năm./.

Nguyễn Văn Hùng

Tin bài liên quan

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo