BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Thoại Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế 06 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 01/08/2019. Lượt xem: 197
Chiều ngày 30/7/2019, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế 06 tháng đầu năm 2019.

Tham dự hội nghị có ông Diệp Thành Bu – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Bưu điện huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cùng với 23 Đại lý thu và nhân viên Đại lý thu của 17 xã, thị trấn.

Để tổ chức triển khai thực hiện Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn tham mưu Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Tính đến 30/6/2019, Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch cụ thể: Số người tham gia BHXH bắt buộc 4.431 người, đạt 97,02%; BHXH tự nguyện 1.128 người, đạt 100,71%; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 3.339 người, đạt 93,01%. Số người tham gia BHYT 136.651 người, đạt 95,03%, tỷ lệ độ bao phủ đạt 81,48% so với dân số. Theo đó, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 80,294 tỷ đồng, đạt 44,28%. Trong 6 tháng qua, Bảo hiểm xã hội huyện cấp sổ BHXH cho 588 lao động; chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 3.844 người; hưởng trợ cấp BHXH một lần 912 lượt người; trợ cấp ốm đau thai sản 187 lượt người,….

Tuy nhiên với những kết quả đạt được, Bảo hiểm xã hội huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Số người tham gia, số thu BHXH, BHYT so với dự toán giao còn thấp. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp, sáng kiến để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng tỷ lệ bao phủ BHYT; giảm nợ BHXH, BHYT: tăng cường kiểm tra, thanh tra các đơn vị sử dụng lao động; thành lập các Tổ công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cử chuyên quản thường xuyên làm việc với các đơn vị sử dụng lao động để kịp thời hỗ trợ, tư vấn hồ sơ, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho nhân viên đại lý thu; … Đồng thời cán bộ, viên chức trong cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chung của Ngành.

Ông Diệp Thành Bu – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Tại Hội nghị, Ông Diệp Thành Bu - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang chỉ đạo: Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn cần tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; phát huy tinh thần tích cực, chủ động áp dụng nhiều giải pháp, sáng kiến trên các mặt công tác; nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm thời giờ làm việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thông qua đối thoại, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, các phương tiện truyền thông,… phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ 85,15% dân số. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đơn vị cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó chú trọng công tác đốc thu, giảm nợ, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Hoàn thành chỉ tiêu cập nhật số điện thoại, số chứng minh nhân dân của người tham gia BHXH, BHYT theo lộ trình kế hoạch; Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, đảm bảo in phát hành, gia hạn thẻ BHYT HSSV được kịp thời, đầy đủ; Thực hiện chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành hệ thống chỉ tiêu kế hoạch do Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn

Kết luận tại Hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khẳng định, bên cạnh những kết quả đạt được như vừa nêu, 06 tháng cuối năm 2019 Bảo hiểm xã hội huyện cần chú trọng các mặt công tác như: Tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu về số thu, đối tượng tham gia BHXH, BHYT, hoàn thành lộ trình BHYT toàn dân trên toàn huyện theo chỉ tiêu Ủy ban nhân dân huyện đề ra: Mỗi xã, thị trấn sẽ có ít nhất 50% ấp toàn dân tham gia BHYT (Đã được đưa vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021). Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động; Tiếp tục theo dõi, chấn chỉnh các hoạt động của hệ thống Đại lý thu trong việc khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHYT; Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực của những tập thể và các cá nhân, dịp này, Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham BHYT trên địa bàn huyện./.

                                                                         La Thiện Đạt - BHXH Thoại Sơn

Tin bài liên quan

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo