BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Thoại Sơn phấn đấu ít nhất 50% ấp trên địa bàn huyện tham gia “Ấp Bảo hiểm y tế toàn dân” đến năm 2019.

Ngày đăng: 23/05/2019. Lượt xem: 157
Trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn về việc thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn và UBND xã Vọng Thê vận động toàn dân ấp Tân Huệ tham gia BHYT. Kết quả thực hiện xây dựng ấp Tân Huệ thành “Ấp BHYT toàn dân” đầu tiên trên địa bàn huyện.

BHXH huyện Thoại Sơn – đối thoại trực tiếp người dân

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn cho biết: “Kết quả đó là tiền đề để Bảo hiểm xã hội huyện nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn huyện. Đến nay, huyện Thoại Sơn đã có 17 ấp/76 ấp và 01 thị trấn đạt tỷ lệ 100% người dân tham gia BHYT. Tổng số người tham gia BHYT là 135.870 người, tỷ lệ bao phủ đạt 81,01%”.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện là phấn đấu thực hiện đến hết  năm 2019 phải có ít nhất 50% ấp (tương đương 38 ấp) trên địa bàn huyện đạt “Ấp BHYT toàn dân”. Bảo hiểm xã hội đã liên hệ với UBND các xã để đăng ký các ấp thực hiện BHYT toàn dân trong năm 2019; thành lập Tổ công tác để thực hiện rà soát lại toàn bộ số hộ dân và nhân khẩu trên toàn ấp, thu thập số liệu người dân bỏ địa phương trên 12 tháng do đi làm ăn xa ở các tỉnh khác, người dân đã tham gia BHYT còn hạn dùng, từ đó lập danh sách người dân chưa tham gia BHYT cần tuyên truyền, vận động .…

Với những bước chuẩn bị cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như ngành Bảo hiểm xã hội thì mục tiêu 50% ấp trên toàn huyện đạt ấp BHYT toàn dân trong năm 2019 là rất khả quan”.

                                                         Anh Thư (Đài TT Thoại Sơn). 

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo