BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới – Nâng cao hiệu quả công tác rà soát nhóm ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT và rà soát cấp mã số BHXH.

Ngày đăng: 07/05/2019. Lượt xem: 322
Ngày 4/5/2019, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Chợ Mới tổ chức buổi tập huấn rà soát nhóm ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT và rà soát cấp mã số BHXH năm 2019.

Tại Hội nghị, 50 cán bộ phụ trách gia đình trẻ em, tư pháp – hộ tịch, cán bộ giảm nghèo và lao động thương binh – xã hội các xã, thị trấn được nghe một số nội dung về việc cấp trùng thẻ BHYT và hướng dẫn công tác rà soát thẻ BHYT cấp trùng, hướng dẫn, điều chỉnh lại việc phát sinh cấp thẻ BHYT trên phần mềm, cập nhật số Chứng minh nhân dân, số điện thoại của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Tập huấn công tác rà soát mã số BHXH trên trang hộ gia đình, quy trình và công cụ in mẫu 01 – BD: Danh sách biến động thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú về: sinh, nhập, tách hộ khẩu,… làm cơ sở để quản lý, theo dõi người tham gia BHYT. Sau đó các cán bộ thực hành các bước, qui trình thao tác cập nhật biểu mẫu BHXH, BHYT trên phần mềm hệ thống.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Qua buổi tập huấn giúp cán bộ các xã, thị trấn tiếp cận, nắm bắt và sử dụng thành thạo các biểu mẫu, phần mềm quản lý hồ sơ BHXH, BHYT mới nhất, theo dõi, giao dịch và giải quyết chế độ của đơn vị sử dụng lao động, người dân kịp thời. Tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian, nâng cao hiệu quả liên thông dữ liệu các cấp trong quá trình thực hiện công tác BHXH, BHYT./.

Bảo Dinh (Đài TT Chợ Mới

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo