BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Huyện Chợ Mới - Quí 1 phát triển được hơn 250 ngàn người tham gia BHYT.

Ngày đăng: 02/05/2019. Lượt xem: 235
Trong Quí I năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới bằng nhiều cách triển khai, tổ chức tuyên truyền lưu động ở các xã, thị trấn.

Nguồn Bảo hiểm xã hội Chợ Mới

Phối hợp với các ngành, các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện, mở rộng đối tượng tham gia ở địa bàn dân cư, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, các hội nghị, diễn đàn nên đã vận động được 250.088 người tham gia BHYT, tỷ lệ 79,7% dân số (tăng 4.838 người so cùng kỳ) và 1.121 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 416 người so với cùng kỳ), trong đó đối tượng tham gia nhiều nhất là hộ gia đình 121.305 người (tăng 7.547 người), HSSV 38.042 em, đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 33.412. Để giữ vững kết quả đạt được và tăng số đối tượng tham gia, thời gian tới Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới đôn đốc các đại lý thu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát việc liên thông cấp thẻ BHYT nhóm đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, duy trì hoạt động giao ban tuần trong công tác giám định BHYT, mở rộng đối tượng tham dự là các đơn vị liên quan, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT địa bàn, phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra việc chấp hành các qui định của pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn./.

Bảo Dinh (Đài TT Chợ Mới)

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo