BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Huyện Chợ Mới - Quí 1 phát triển được hơn 250 ngàn người tham gia BHYT.

Ngày đăng: 02/05/2019. Lượt xem: 365
Trong Quí I năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới bằng nhiều cách triển khai, tổ chức tuyên truyền lưu động ở các xã, thị trấn.

Nguồn Bảo hiểm xã hội Chợ Mới

Phối hợp với các ngành, các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện, mở rộng đối tượng tham gia ở địa bàn dân cư, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, các hội nghị, diễn đàn nên đã vận động được 250.088 người tham gia BHYT, tỷ lệ 79,7% dân số (tăng 4.838 người so cùng kỳ) và 1.121 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 416 người so với cùng kỳ), trong đó đối tượng tham gia nhiều nhất là hộ gia đình 121.305 người (tăng 7.547 người), HSSV 38.042 em, đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 33.412. Để giữ vững kết quả đạt được và tăng số đối tượng tham gia, thời gian tới Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới đôn đốc các đại lý thu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát việc liên thông cấp thẻ BHYT nhóm đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, duy trì hoạt động giao ban tuần trong công tác giám định BHYT, mở rộng đối tượng tham dự là các đơn vị liên quan, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT địa bàn, phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra việc chấp hành các qui định của pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn./.

Bảo Dinh (Đài TT Chợ Mới)

Tin bài liên quan

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo