BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về cải cách chính sách BHXH.

Ngày đăng: 26/04/2019. Lượt xem: 278
Thực hiện ý kiến Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên tại Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội quý I/2019. Ngày 23/04/2019, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Họp triển khai Kế hoạch số 71-KH/TU của BCH Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành TW Đảng khoá XII “ Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Cuộc họp do ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Tịnh Biên chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự bao gồm các Lãnh đạo Ban, Ngành – Ủy ban nhân dân các xã . thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị 

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Việt Đào - Giám đốc BHXH huyện Tịnh Biên báo cáo kế hoạch xây dựng thực hiện Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 23/03/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Thực hiện hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng-hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Ông Trần Bá Phước- Phó chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên kết luận hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Trần Bá Phước – Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng việc thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện và yêu cầu phải quyết tâm thực hiện để đạt kết quả theo chỉ tiêu Kế hoạch đề ra, đồng chí Phước cho biết sẽ gắn tỷ lệ kết quả thực hiện vào thi đua khen thưởng và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

Vân Phương-BHXH TB

 

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
2 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
3 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
4 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
6 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
7 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
8 V/v hướng dẫn tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
9 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
10 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo