BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

An Phú triển khai nhiệm vụ công tác BHYT toàn dân năm 2019

Ngày đăng: 15/03/2019. Lượt xem: 351
Vừa qua, Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân huyện An Phú tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ BHYT toàn dân năm 2019. Ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân huyện An Phú chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Phó Giám đốc BHXH huyện, Phó ban Chỉ đạo BHYT toàn dân huyện An Phú báo cáo kết quả thực hiện BHYT toàn dân năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó, trong năm qua toàn huyện có 165.589 người/180.218 dân số có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ 103,7% kế hoạch, độ bao phủ 91,88%, tăng 18.764 người so với năm 2017.

Để đạt chỉ tiêu 90,31% dân số tham gia BHYT vào năm 2019 (tương đương 162.821 người), Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân nhận thức được việc tham gia BHYT là nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm và chia sẻ với cộng đồng; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan; quan tâm chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực đảm bảo phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân có thẻ BHYT.

Tại Hội nghị, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân huyện An Phú yêu cầu thành viên ban Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu BHYT; tổ chức rà soát, đánh giá chính xác, cụ thể việc tham gia BHYT ở các xã, thị trấn; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân, bảo đảm cân đối quỹ BHYT, đáp ứng yêu cầu phát triển đối tượng tham gia BHYT; các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền để người dân nắm vững các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHYT của các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh BHYT; báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT của tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cấp thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định đảm bảo quyền lợi của người dân trong khám chữa bệnh BHYT./.

Huỳnh Như - Đài Truyền thanh huyện An Phú

Tin bài liên quan

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo