BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Hội nghị tổng kết hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

Ngày đăng: 07/03/2019. Lượt xem: 229
Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống Đại lý thu năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Tịnh Biên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Hồng Tràng- Phó Giám đốc BHXH huyện Tịnh Biên, đồng chí Châu Nhật Ly - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, lãnh đạo Bưu điện huyện, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2018, huyện Tịnh Biên đã vận động, phát triển được 19.509 người tham gia BHYT, đạt 92,77% (trong đó có 17.306 người tham gia theo hộ gia đình, đạt 94,36%; 2.203 người tham gia BHYT theo hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình đạt, 81,90%). BHXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, tư vấn và phát hành thẻ BHYT lưu động cho người tham gia tại nơi tuyên truyền (trong năm đã phát hành được 365 thẻ BHYT, thực hiện được 06 cuộc tuyên truyền với 451 người tham dự). Tuy nhiên, theo kết quả vẫn còn 04/14 xã, thị trấn chưa đạt chỉ tiêu, dù đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền lưu động đến tận khóm, ấp nhưng chưa được nhiều người dân quan tâm.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện đã lắng nghe và giải đáp các thắc mắc của các nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT tự nguyện nhằm tháo gỡ những  khó khăn trong công tác vận động BHXH, BHYT.

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND huyện Tịnh Biên giao chỉ tiêu đối với các xã, thị trấn, cụ thể là phải phát triển được 940 người tham gia BHXH tự nguyện, 22.910 người tham gia BHYT (trong đó, 20.450 người tham gia BHYT theo hộ gia đình, 2.460 người tham gia BHYT theo hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình). Đồng thời, nhân viên, cộng tác viên Đại lý thu khai thác danh sách hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội huyện cung cấp, phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể, khóm ấp trực tiếp đến hộ dân để tuyên truyền, vận động, phấn đấu đạt chỉ tiêu được Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND huyện giao năm 2019./.

Vân Phương - BHXH Tịnh Biên

 

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo