BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Hội nghị cán bộ, viên chức BHXH huyện Tịnh Biên năm 2019

Ngày đăng: 19/02/2019. Lượt xem: 214
Vừa qua, Bảo hiểm xã hội huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019. Tham dự Hội nghị ban lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan BHXH huyện.

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động cán bộ, viên chức năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tập thể cán bộ, viên chức BHXH huyện Tịnh Biên

Trong năm 2018, tập thể cán bộ, viên chức trong đơn vị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra: Cụ thể công tác thu đạt 100,17%, phát triển đối tượng BHXH đạt 100,65%, BHYT đạt 101,42%, tỷ lệ nợ đọng 1,15% thấp hơn chỉ tiêu tỉnh giao. Đoàn kết nội bộ, cán bộ, viên chức đều nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Kết quả đơn vị đạt danh hiệu“cơ quan văn hoᔓan ninh trật tự”; Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; Chi đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.

Tại Hội nghị đã thông qua nội dung ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc với Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH huyện. Theo đó, năm 2019, đơn vị phấn đấu khắc phục những khó khăn còn hạn chế trong năm 2018, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phong trào thi đua.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Đào - Giám Đốc BHXH huyện Tịnh Biên đánh giá cao sự nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, viên chức trong thời gian qua. Đồng thời, kêu gọi cán bộ, viên chức BHXH huyện hưởng ứng phong trào thi đua của BHXH tỉnh An Giang với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”.

Dịp này, Giám đốc BHXH huyện Tịnh Biên đã trao quyết định khen thưởng cho 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 05 cá nhân đạt giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh An Giang./.

                                                Vân Phương - BHXH huyện Tịnh Biên

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
2 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
3 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
4 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
5 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
6 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
7 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
8 Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
9 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
10 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo