BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn - Điểm sáng trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày đăng: 09/01/2019. Lượt xem: 243
Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Thoại Sơn đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đó là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, là sự hăng say lao động, hăng hái thi đua của toàn thể cán bộ, viên chức BHXH huyện góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, ngay từ đầu năm, BHXH huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó tập trung vào công tác chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trong việc đốc thu, thu hồi nợ đọng; thường xuyên tiến hành kiểm tra, đối chiếu, thông tin tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT để đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhằm đảm bảo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn huyện.

 

Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2018, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong từng thời điểm của năm; tích cực phối hợp phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện trong xây dựng lộ trình thực hiện BHYT toàn dân phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong công tác xử lý nợ đọng, nhất là nợ đọng thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị đã chủ động phối hợp với phòng Tài chính - kế hoạch huyện, Kho bạc nhà nước huyện, tham mưu cho  UBND huyện chủ trì giải quyết để các đơn vị sử dụng lao động thanh toán kịp thời cho cơ quan BHXH.

Xác định việc phát triển đối tượng là cơ sở để thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT. BHXH huyện tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân. 

Điểm sáng nỗi bật là BHXH huyện đã chủ động phối hợp với các ban ngành, Đài truyền thanh huyện, UBND các xã - thị trấn  đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tổ chức nhiều đợt tuyên truyền theo chủ đề như: đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, “Ấp toàn dân tham gia BHYT” và “Nói cho bà con nghe, lắng nghe bà con nói”, “con đường toàn dân tham gia BHYT”; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu đến tận các khóm, ấp; tổ chức cuộc đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với đại diện tổ chức Công đoàn các doanh nghiệp; tổ chức các hội nghị tư vấn, đối thoại, tọa đàm, tập huấn, hội nghị được 286 cuộc và thu hút hơn 9.447 lượt người tham gia  BHYT và 328 người tham gia BHXH tự nguyện, có 17 ấp và 01 thị trấn  đạt 100% người dân tham gia BHYT.

Với những nỗ lực ấy, năm 2018 đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng so với năm trước. Qua đó, góp phần đưa độ bao phủ BHYT của huyện đạt vượt Nghị quyết Hội đồng nhân dân giao là 82% dân số, tương đương 137.346/167.501 đối tượng tham gia BHYT. Đặc biệt, tổng số thu 177,095 tỷ đồng, đạt 101,04% chỉ tiêu thu do Bảo hiểm xã hội tỉnh giao, tăng trên 40.721  tỷ đồng so với năm trước. Tỷ lệ nợ chiếm 0,38% (thấp hơn 1,2% so chỉ tiêu nợ tỉnh giao), số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 728 người, đạt 112% so với dự toán được giao (650 người).

Bên cạnh đó, BHXH huyện làm tốt công tác giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Trong năm qua, BHXH huyện đã tổ chức ký hợp đồng với 18 cơ sở khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho 146.396 lượt người, với tổng số tiền trên 39.583 triệu đồng, đồng thời phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã - thị trấn  đã làm tốt công tác phối hợp với  BHXH huyện trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và BHTN. Từ  đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị sử dụng lao động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về ký kết hợp đồng lao động, đăng ký sử dụng thang, bảng lương, kê khai, lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trích chuyển tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ đầy đủ, đúng quy định…

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2019  BHXH huyện Thoại Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sáng tạo và chung sức hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Thiện Đạt - BHXH Thoại Sơn

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
2 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
3 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
4 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
5 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
6 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
7 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
8 Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
9 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
10 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo