BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • TIN VẮN KHÁC
14/11/2018

Đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

Trước những băn khoăn của dư luận về quyền lợi của người tham gia BHXH, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã có cuộc trao đổi với báo chí về nội dung này.

Xem chi tiết

22/02/2017

Chuẩn bị giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT

Dự kiến sáng 03/3/2017, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT trên Trang tin điện tử BHXH Việt Nam (Website BHXH).

Xem chi tiết

24/11/2015

Năm 2016: Điều chỉnh tăng lương một số nhóm thu nhập thấp

Trong phiên họp sáng 11/11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.

Xem chi tiết

04/07/2015

Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy

Thực hiện Công văn số 698/TTg-KGVX ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày 20/06/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 2218/BHXH-VP yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung:

Xem chi tiết

10/04/2015

Sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015.

Xem chi tiết

06/03/2015

Luật Việc làm: Quy định nhiều điểm mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 16/11/2013, Luật Việc làm lần đầu tiên được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, người lao động (NLĐ) sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khi Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, trong đó nhiều quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được áp dụng...

Xem chi tiết

27/02/2015

Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được tăng lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, CCVC và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Xem chi tiết

27/02/2015

Năm 2015: Nhiều đối tượng được tăng lương

Năm 2015, chính sách tiền lương sẽ có chiều hướng thay đổi tăng thêm cho người lao động. Mức lương tối thiểu vùng, mức trợ cấp, làm thêm giờ đều sẽ được điều chỉnh tăng.

Xem chi tiết

11/01/2013

Bảo hiểm thất nghiệp: “phao cứu sinh” thời khủng hoảng

Ở thời điểm chính sách Bảo hiểm thất nghiệp mới được ban hành (1-1-2009), nhiều doanh nghiệp và người lao động tỏ ra không mấy mặn mà thì giữa lúc khó khăn như hiện nay, doanh nghiệp đã thấy được lợi ích và người lao động cũng xem đây là “phao cứu sinh” giúp họ vượt qua khó khăn.

Xem chi tiết

20/12/2012

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành môt số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, thời hạn người lao động thực hiện đăng ký thất nghiệp sẽ được kéo dài từ 7 ngày lên 3 tháng.

Xem chi tiết

10/12/2012

Từ 1-1-2013, tăng lương tối thiểu vùng lên 1,65 - 2,35 triệu đồng

Ngày 4-12-2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22-8-2011.

Xem chi tiết

21/04/2012

Cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”

Để hiểu rõ hơn về cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Hội đồng tư vần cải cách thủ tục hành chính phát động. Đề nghị cán bộ, công chức tham khảo thể lệ cuộc thi được đăng tải đính kèm và tham khảo thêm thông tin trên trang điện tử www.thutuchanhchinh.vn

Xem chi tiết

20/04/2012

Lương hưu, trợ cấp tăng từ ngày 1/5

Chính phủ vừa quyết định tăng lương hưu, trợ cấp thất nghiệp thêm 26,5% hàng tháng từ 1/5, áp dụng với 7 nhóm đối tượng như người lao động, cán bộ xã phường về hưu, quân nhân đang hưởng trợ cấp...

Xem chi tiết

19/04/2012

BHXHVN phát động phong trào thi đua năm 2012

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012, BHXH Việt Nam, Hội đồng thi đua khen thưởng BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong năm 2012 với nội dung: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch được giao nhằm xây dựng và củng cố vững chắc hệ thống an sinh xã hội, tiến tới việc thực hiện BHXH cho mọi NLĐ và BHYT cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH năm 2012 và những năm tiếp theo”. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, TP và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá các nội dung thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

Xem chi tiết

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo