BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • THỦ TỤC HỒ SƠ

Thủ tục hồ sơ Thu BHXH, BHYT, BHTN 19

Tổng hợp các thủ tục hồ sơ Thu BHXH, BHYT, BHTN

Thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc 13

Các thủ tục thu BHXH, BHYT, BHTN dành cho đơn vị tham gia bắt buộc

Thu BHXH đối tượng chỉ tham gia BHXH 5

Các thủ tục thu BHXH dành cho đối tượng chỉ tham gia BHXH

Thu BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT 1

Các thủ tục thu BHYT dành cho đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, người tham gia theo Hộ gia đình, người hưởng trợ cấp hàng tháng

Thủ tục hồ sơ Giải quyết chế độ BHXH 59

Tổng hợp các thủ tục hồ sơ Giải quyết các chính sách Bảo hiểm xã hội

Chế độ Ốm đau, Thai sản, Dưỡng sức phục hồi sức khỏe 15

Tổng hợp các thủ tục Giải quyết các các chính sách về Ốm đau, Thai sản và Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho các trường hợp cụ thể

Chế độ Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp 8

Tổng hợp các Thủ tục giải quyết chế độ Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp

Chế độ Hưu trí, Tử tuất, Trợ cấp hàng tháng 24

Tổng hợp các thủ tục hồ sơ Giải quyết Chế độ Hưu trí, Tử tuất, Trợ cấp hàng tháng

Trợ cấp BHXH Một lần 8

Các thủ tục giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội một lần

Trợ cấp thất nghiệp 4

Các thủ tục giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục hồ sơ Cấp Sổ BHXH, Thẻ BHYT 22

Tổng hợp các thủ tục hồ sơ Cấp Sổ Bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm y tế

Cấp Sổ Bảo hiểm xã hội 13

Các thủ tục cấp sổ Bảo hiểm xã hội

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế 7

Các thủ tục Cấp Thẻ Bảo hiểm y tế

Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN 2

Các thủ tục xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN của người tham gia BHXH, BHTN bắt buộc

Thủ tục hồ sơ Thực hiện Chính sách BHYT 12

Tổng hợp các thủ tục hồ sơ Thanh toán chi phí Khám chữa bệnh BHYT, Cấp giấy chứng nhận cùng chi trả

Thanh toán chi phí Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y Tế 8

Các thủ tục hướng dẫn người tham gia BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Cấp Giấy chứng nhận cùng chi trả 4

Các thủ tục hướng dẫn người tham gia BHYT đề nghị cấp Giấy chứng nhận cùng chi trả

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo