BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

Về việc cấp lại thẻ BHYT thể hiện nội dung tham gia BHYT 05 năm liên tục

Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
Lĩnh vực:
pham minh tuan
minhtuan357seafood@gmail.com
31/10/2018
Bảo Hiểm Y Tế

Nội dung câu hỏi

Tôi tham gia bảo hiểm y tế từ năm 2001 đến tháng 09/2017. Sau đó, tôi bị thất nghiệp và được hưởng trợ cấp thất nghiệp đến khoảng tháng 07/2018. Sau đó tôi có mua bảo hiểm y tế thì khi nhận thẻ về tôi phát hiện mã số thẻ đã thay đổi và chế độ 05 năm liên tục của tôi bị mất. Phải đến năm 2023 mới đủ 05 năm liên tục. Tôi không hiểu xin giải thích dùm. Tôi có tới văn phòng BHXH huyện để hỏi nhưng họ yêu cầu về tìm lại thẻ BHYT cũ. Nay tôi đã tìm thấy nhưng ở trên trang web tôi cũng thấy thẻ đã bị đổi số. Xin giúp tôi. Cám ơn các đồng chí.

Trả lời câu hỏi

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời thắc mắc của Bạn như sau:

Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn như sau: “Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng”.

Hiện nay cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia BHYT đối với một số nhóm đối tượng như: người tham gia theo hộ gia đình, học sinh sinh viên, … đang trong giai đoạn được hoàn thiện, còn gặp vướng mắc nên một vài trường hợp khi cấp thẻ BHYT vẫn còn sai sót liên quan đến việc ghi nhận thời gian tham gia BHYT liên tục 05 năm trên thẻ BHYT. Ngành BHXH đang hoàn thiện dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN để quản lý quá trình đóng của người tham gia được chính xác hơn. Trong giai đoạn này, nếu thông tin quá trình đóng BHYT của Bạn chưa chính xác thì mong Bạn thông cảm và phối hợp với cơ quan BHXH để điều chỉnh lại cho đúng.

Do thông tin Bạn không nêu rõ là sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian Bạn bắt đầu tham gia BHYT hộ gia đình là khi nào, có bị gián đoạn hơn 03 tháng hay không, khi lập tờ khai tham gia BHYT hộ gia đình Bạn có kê khai mã số BHXH đã cấp, ... nên BHXH tỉnh An Giang chưa thể giải đáp cụ thể được. Trong trường hợp nếu Bạn tham gia BHYT hộ gia đình mà bị gián đoạn trên 03 tháng so với thời điểm hết hạn sử dụng của thẻ BHYT kỳ trước thì thẻ BHYT được cấp mới sẽ ghi nhận thời gian tham gia BHYT liên tục 05 năm được tính từ lúc bắt đầu tham gia trở lại. Hoặc Bạn không kê khai mã số BHXH đã cấp khi lập tờ khai tham gia BHYT hộ gia đình dẫn đến dữ liệu tham gia không thể liên kết để lấy quá trình đóng BHYT trước đó của Bạn nên dữ liệu tham gia BHYT liên tục 05 năm không chính xác. Nếu thuộc trường hợp đã tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên thì Bạn có thể liên hệ với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang hoặc cơ quan BHXH huyện nơi cấp thẻ BHYT cho Bạn hoặc Đại lý thu BHXH, BHYT nơi Bạn đóng tiền BHYT để đề nghị cấp lại thẻ BHYT có nội dung thể hiện thời điểm đủ 05 năm liên tục theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ BHYT: Tờ khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), thẻ BHYT cũ (nếu có) và thẻ BHYT đang còn giá trị sử dụng. Đối với Tờ khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), đề nghị Bạn sử dụng mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 17/6/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Để biết thêm chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 02963.952.115 để được hướng dẫn cụ thể. Thân chào Bạn./.

 

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo