BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

Hỏi về BHYT

Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
Lĩnh vực:
Nguyễn Khoa
ndkhoa991@gmail.com
28/02/2017
Bảo Hiểm Y Tế

Nội dung câu hỏi

Ba tôi mua bảo hiểm y tế tự nguyện đã được 4 năm liên tiếp. Vào ngày 23 Tết (nhằm ngày 20/01/2017, thứ sáu), mẹ tôi cầm thẻ bảo hiểm cũ đến người bán bảo hiểm trên địa bàn xã để mua bảo hiểm tiếp tục, trong khi trên thẻ bảo hiểm cũ ghi đến ngày 31/01 mới hết hạn. Vậy mà sau Tết, chị bán bảo hiểm đưa cho mẹ tôi tấm thẻ bảo hiểm mới ghi từ ngày 6/2/2017. Vậy thì cho tôi hỏi, thẻ cũ thời gian hết hạn là 31/1/2017, thẻ mới ghi 6/2/2017 thì có thể tính là liên tục 5 năm không?

Trả lời câu hỏi

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời thắc mắc của Bạn như sau:

Thẻ bảo hiểm y tế của ba Bạn hết hạn sử dụng vào ngày 31/01/2017 và thẻ bảo hiểm y tế mới có thời hạn sử dụng bắt đầu từ ngày 06/02/2017. Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế thì thời gian cách quãng giữa 02 lần tham gia bảo hiểm y tế dưới 03 tháng vẫn được tính là tham gia liên tục. Do đó, trường hợp của ba Bạn vẫn được tính là tham gia bảo hiểm y tế liên tục.

Để biết rõ thêm chi tiết Bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 0763.952.115 để được hướng dẫn cụ thể.

Thân chào bạn./.

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo