BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

Đơn

Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
Lĩnh vực:
nguyễn thị hiền
hienphoto1992@gmail.com
23/02/2017
Bảo Hiểm Y Tế

Nội dung câu hỏi

Hỏi: Hướng dẫn làm đơn xin xác nhận chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi?

Trả lời câu hỏi

 Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời thắc mắc của Bạn như sau:

Theo quy định tại Điểm e, Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì trẻ em dưới 6 tuổi thuộc nhóm ngân sách Nhà nước đóng BHYT.

- Khoản 1, Điều 17 Luật BHYT quy định cấp thẻ BHYT: trẻ em dưới 6 tuổi do UBND xã, phường lập Danh sách tham gia BHYT

- Khoản 2, Điều 17 Luật BHYT quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Như vậy, trường hợp của Bạn cần liên hệ UBND xã, phường nơi cư trú để lập thủ tục cấp thẻ BHYT cho con,  không cần làm đơn xin xác nhận chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi.

 Để biết rõ thêm chi tiết Bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 0763.952.115 để được hướng dẫn cụ thể.

Thân chào bạn./.

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo