BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

Đơn

Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
Lĩnh vực:
nguyễn thị hiền
hienphoto1992@gmail.com
23/02/2017
Bảo Hiểm Y Tế

Nội dung câu hỏi

Hỏi: Hướng dẫn làm đơn xin xác nhận chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi?

Trả lời câu hỏi

 Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời thắc mắc của Bạn như sau:

Theo quy định tại Điểm e, Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì trẻ em dưới 6 tuổi thuộc nhóm ngân sách Nhà nước đóng BHYT.

- Khoản 1, Điều 17 Luật BHYT quy định cấp thẻ BHYT: trẻ em dưới 6 tuổi do UBND xã, phường lập Danh sách tham gia BHYT

- Khoản 2, Điều 17 Luật BHYT quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Như vậy, trường hợp của Bạn cần liên hệ UBND xã, phường nơi cư trú để lập thủ tục cấp thẻ BHYT cho con,  không cần làm đơn xin xác nhận chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi.

 Để biết rõ thêm chi tiết Bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 0763.952.115 để được hướng dẫn cụ thể.

Thân chào bạn./.

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo