BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

Chế độ BHYT

Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
Lĩnh vực:
Lê Minh Soàn

09/11/2016
Bảo Hiểm Y Tế

Nội dung câu hỏi

Vợ tôi sắp sinh con và có mua BHYT đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Hạnh Phúc, nay chúng tôi muốn cho vợ tôi sinh tại bệnh viện sản nhi an giang, cho hỏi chúng tôi có được thanh BHYT không và được thanh bao nhiêu phần trăm.

Trả lời câu hỏi

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời thắc mắc của Bạn như sau:

Trường hợp vợ Bạn đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình thì mức hưởng BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến là 80%, cùng chi trả 20%.

Vợ Bạn đăng ký KCB ban đầu ở Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc, nếu vợ Bạn sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang thì được hưởng chế độ BHYT như sau:

- Nếu vợ Bạn có Giấy chuyển tuyến của Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc tới sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang thì vợ Bạn được hưởng chế độ BHYT như đúng tuyến (được hưởng 80%, cùng chi trả 20%);

- Nếu vợ Bạn tự đi sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Bác sĩ nhận bệnh xác định là cấp cứu và có trình đủ thủ tục KCB trước khi ra viện thì được hưởng chế độ BHYT như đúng tuyến (được hưởng 80%, cùng chi trả 20%);

- Nếu vợ Bạn tự đi sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Bác sĩ nhận bệnh xác định là không cấp cứu và có trình đủ thủ tục KCB thì được hưởng chế độ BHYT là 60% theo mức hưởng (được hưởng 60%*80%).

Để biết rõ thêm chi tiết Bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc qua số điện thoại 0763.952.115 để được hướng dẫn cụ thể.

Thân chào bạn./.

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo