BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

Chế độ BHYT

Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
Lĩnh vực:
Lê Minh Soàn

09/11/2016
Bảo Hiểm Y Tế

Nội dung câu hỏi

Vợ tôi sắp sinh con và có mua BHYT đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Hạnh Phúc, nay chúng tôi muốn cho vợ tôi sinh tại bệnh viện sản nhi an giang, cho hỏi chúng tôi có được thanh BHYT không và được thanh bao nhiêu phần trăm.

Trả lời câu hỏi

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời thắc mắc của Bạn như sau:

Trường hợp vợ Bạn đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình thì mức hưởng BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến là 80%, cùng chi trả 20%.

Vợ Bạn đăng ký KCB ban đầu ở Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc, nếu vợ Bạn sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang thì được hưởng chế độ BHYT như sau:

- Nếu vợ Bạn có Giấy chuyển tuyến của Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc tới sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang thì vợ Bạn được hưởng chế độ BHYT như đúng tuyến (được hưởng 80%, cùng chi trả 20%);

- Nếu vợ Bạn tự đi sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Bác sĩ nhận bệnh xác định là cấp cứu và có trình đủ thủ tục KCB trước khi ra viện thì được hưởng chế độ BHYT như đúng tuyến (được hưởng 80%, cùng chi trả 20%);

- Nếu vợ Bạn tự đi sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Bác sĩ nhận bệnh xác định là không cấp cứu và có trình đủ thủ tục KCB thì được hưởng chế độ BHYT là 60% theo mức hưởng (được hưởng 60%*80%).

Để biết rõ thêm chi tiết Bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc qua số điện thoại 0763.952.115 để được hướng dẫn cụ thể.

Thân chào bạn./.

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo