BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

Nơi nhận Sổ BHXH

Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
Lĩnh vực:
Thang Nguyen
nguyenthanglx90@gmail.com
12/04/2019
Bảo Hiểm Xã Hội

Nội dung câu hỏi

Tháng 4/2014 tôi bắt đầu làm việc tại công ty Bảo Vệ Thực Vật An Giang nay là Tập Đoàn Lộc Trời. Trong thời gian công tác tôi có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Đến tháng 11/2015, tôi đã không còn công tác tại Công Ty có Quyết định nghỉ việc! Vì công việc nên tôi quên không rút sổ BHXH, vậy cho tôi hỏi bây giờ tôi phải về đâu để nhận Sổ BHXH (Tháng 02/2016 tôi có xin việc vào một công ty có Trụ Sở Tại TP HCM và đã tham gia mọi chế độ BH). Mong phản hồi của A/C

Trả lời câu hỏi

BHXH tỉnh An Giang giải đáp như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Luật BHXH số 58/2014/QH13 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) thì người lao được có quyền: “Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội”. Như vậy, theo quy định của Luật BHXH thì sổ BHXH sau khi được cơ quan BHXH cấp cho người lao động sẽ do người lao động quản lý.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 20 Luật BHXH thì đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm: “Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”. Như vậy, Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH để lập thủ tục, hồ sơ xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của Bạn khi nghỉ việc và trả sổ BHXH cho Bạn quản lý theo quy định.

Theo trình bày nêu trên thì chưa xác định được Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời đã làm thủ tục chốt sổ BHXH khi Bạn nghỉ việc hay không. Nếu đơn vị đã làm thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH khi Bạn nghỉ việc nhưng chưa trả sổ BHXH cho Bạn quản lý thì Bạn có thể liên hệ đơn vị yêu cầu trả sổ BHXH để Bạn quản lý theo quy định. Nếu đơn vị chưa làm thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH khi Bạn nghỉ việc thì Bạn có thể liên hệ với đơn vị yêu cầu lập thủ tục, hồ sơ xác nhận thời gian đóng BHXH đến khi Bạn nghỉ việc tại đơn vị và trả sổ BHXH cho Bạn quản lý theo quy định.

Để biết thêm chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 02963.952.115 hoặc Website Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang để được hướng dẫn cụ thể. Thân chào Bạn./.

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo