BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

Về thủ tục, hồ sơ cấp lại sổ BHXH

Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
Lĩnh vực:
Nguyễn Thị Tuyết Sang
sangnguyenthituyet@gmail.com
10/03/2019
Bảo Hiểm Xã Hội

Nội dung câu hỏi

Em tên Nguyễn Thị Tuyết Sang, CMND: 352235656. Em làm mất sổ BHXH, em có thể làm lại được không ạ? Và làm như thế nào, em quên mất số sổ BHXH, xin tư vấn dùm em làm thế nào để làm lại sổ mới ạ?

Trả lời câu hỏi

BHXH tỉnh An Giang giải đáp như sau:

Tại Khoản 1, Điều 27 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất gồm có:

“1.1. Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

Đối với mẫu TK1-TS đề nghị Bạn sử dụng mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 17/6/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Trường hợp của Bạn bị mất sổ BHXH nên cần đề nghị cấp lại sổ BHXH, Bạn có thể trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo thành phần nêu trên cho cơ quan BHXH hoặc thông qua đơn vị nơi đang làm việc để nộp hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH cho cơ quan BHXH (Tiết c, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 31 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Để biết mã số BHXH của mình, Bạn có thể tra cứu mã số BHXH trên Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn, chọn mục Tra cứu trực tuyến, sau đó tiếp tục chọn mục Tra cứu mã số BHXH và điền các thông tin theo hướng dẫn để được cung cấp mã số BHXH của Bạn (hoặc Bạn cũng có thể đăng nhập Trang Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang theo địa chỉ https://angiang.bhxh.gov.vn, chọn mục Tra cứu/Tra cứu mã số BHXH và điền các thông tin theo hướng dẫn để được cung cấp thông tin về mã số BHXH).

Để biết thêm chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 02963.952.115 để được hướng dẫn cụ thể. Thân chào Bạn./.

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo