BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
Lĩnh vực:
Nguyễn Thị Thu Trang
nguyentranglx88@gmail.com
18/10/2018
Bảo Hiểm Xã Hội

Nội dung câu hỏi

trước em làm cty cũ đóng BHXH được 3tháng,qua cty mới em mới ký hợp đồng và bắt đầu đóng BHXH tháng 10/2018,nhưng em mới có thai nếu em đóng BHXH đủ 6tháng em có được hưởng chế độ thai sản không.xin BHXH giải thích rõ dùm em.

Trả lời câu hỏi

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời thắc mắc của Bạn như sau:

Tại Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này”.

Theo thông tin trình bày, Bạn làm Công ty cũ và đóng BHXH được 03 tháng, qua Công ty mới Bạn mới ký hợp đồng và bắt đầu đóng BHXH từ tháng 10/2018 nhưng Bạn mới có thai. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH nêu trên, nếu Bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì Bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, do Bạn không nêu rõ thời điểm sinh con của Bạn là khi nào, thời gian trong vòng 12 tháng trước khi sinh con của Bạn có đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên hay không nên Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang chưa thể giải đáp cụ thể được. Đề nghị Bạn đối chiếu với quy định tại Khoản 2, Điều 31 Luật BHXH nêu trên để xác định Bạn có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản vào thời điểm sinh con.

Để biết thêm chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 02963.952.115 để được hướng dẫn cụ thể.

Thân chào Bạn./.

 

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo