BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

Bảo hiểm thất nghiệp

Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
Lĩnh vực:
Trương nguyễn tiến
Truongnguyentien0410@gmail.com
20/02/2018
Bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung câu hỏi

Hiện tại tôi đã nghĩ việc và chờ ngày nhập ngũ, vậy cho tôi hỏi có thể rút được bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp hay không. Tôi đã có được quyết định nghĩ việc từ công ty và tờ rời bảo hiểm rồi

Trả lời câu hỏi

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời thắc mắc của Bạn như sau:

1. Điều kiện hưởng BHXH một lần

Tại Khoản 1, Điều 60 Luật BHXH số 58/2014/QH13 và Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Trong đó, có quy định trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

 Trường hợp đủ điều kiện hưởng BHXH 01 lần theo quy định nêu trên thì Bạn liên hệ cơ quan BHXH làm thủ tục theo quy định. Thời gian đóng BHXH đã hưởng chế độ BHXH 01 lần không dùng để tính hưởng chế độ BHXH vào lần tiếp theo.

2. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Căn cứ Tiết a, Khoản 4, Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13, quy định người lao động sau khi nghỉ việc mà thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an thì không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do đó, nếu ngay sau khi Bạn nghỉ việc mà tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự (nhập ngũ) thì không thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp Bạn chưa tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm, lập hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 46 Luật Việc làm thì Bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định và sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi Bạn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự (Điểm c, Khoản 3, Điều 53 Luật Việc làm).

Để biết rõ thêm chi tiết Bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH qua số điện thoại 02963.952.115 để được hướng dẫn cụ thể.

Thân chào Bạn./.

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo