BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > THÔNG BÁO

Chuyên mục Bảo hiểm xã hội điện tử

I. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ:
1. Quyết định số 838/QĐ-BHXH v/v Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

2. Quyết định số 230/QĐ-BHXH v/v ngày 13/9/2017 của BHXH tỉnh An Giang vệ việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh An Giang.

3. Công văn số 1416/BHXH-CĐBHXH v/v giao dịch điện tử đối với thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn.

II. TÀI LIỆU:
1. Cổng thông tin điện tử và phần mềm KBHXH của BHXH Việt Nam.
2. Phần mềm VNPT-BHXH của Vinaphone.
3. Phần mềm vBHXH của Viettel.
III. DANH SÁCH TỔ CHỨC I-VAN:
1. Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT - Vinaphone.
2. Công ty Cổ phần TS24.
3. Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn.
4. Công ty cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam.
5. Công ty cổ phần BKAV.
6. Tổng công ty Viễn thông Viettel.
7. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC.
IV. PHẦN MỀM KÊ KHAI VÀ HỖ TRỢ:
1. Phần mềm kê khai BHXH:
- kBHXH của BHXH Việt Nam.
- VNPT-BHXH của Vinaphone.
- vBHXH của Viettel.
- iBHXH của TS24.
- eBH của Thái Sơn.
- EFY-eBHXH của EFY.
- Bkav-BHXH của BKAV.
- CMC-BHXH của CMC.
2. Phần mềm hỗ trợ từ xa:
- Teamviewer.
- Anydesk.
- Ultra Viewer.
V. ĐƯỜNG DÂY NÓNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM:
1. Tổ hỗ trợ thuộc BHXH tỉnh An Giang.
2. Tổ hổ trợ thuộc Viettel An Giang.
3. Tổ hỗ trợ thuộc VNPT An Giang.

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo