BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > THÔNG BÁO

Chuyên mục Bảo hiểm xã hội điện tử

I. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ:
1. Quyết định số 838/QĐ-BHXH v/v Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

2. Quyết định số 230/QĐ-BHXH v/v ngày 13/9/2017 của BHXH tỉnh An Giang vệ việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh An Giang.

3. Công văn số 1416/BHXH-CĐBHXH v/v giao dịch điện tử đối với thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn.

II. TÀI LIỆU:
1. Cổng thông tin điện tử và phần mềm KBHXH của BHXH Việt Nam.
2. Phần mềm VNPT-BHXH của Vinaphone.
3. Phần mềm vBHXH của Viettel.
III. DANH SÁCH TỔ CHỨC I-VAN:
1. Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT - Vinaphone.
2. Công ty Cổ phần TS24.
3. Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn.
4. Công ty cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam.
5. Công ty cổ phần BKAV.
6. Tổng công ty Viễn thông Viettel.
7. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC.
IV. PHẦN MỀM KÊ KHAI VÀ HỖ TRỢ:
1. Phần mềm kê khai BHXH:
- kBHXH của BHXH Việt Nam.
- VNPT-BHXH của Vinaphone.
- vBHXH của Viettel.
- iBHXH của TS24.
- eBH của Thái Sơn.
- EFY-eBHXH của EFY.
- Bkav-BHXH của BKAV.
- CMC-BHXH của CMC.
2. Phần mềm hỗ trợ từ xa:
- Teamviewer.
- Anydesk.
- Ultra Viewer.
V. ĐƯỜNG DÂY NÓNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM:
1. Tổ hỗ trợ thuộc BHXH tỉnh An Giang.
2. Tổ hổ trợ thuộc Viettel An Giang.
3. Tổ hỗ trợ thuộc VNPT An Giang.

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo