BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > BHXH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

BHXH Huyện Thoại Sơn

Ban Lãnh đạo

- Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Thà

- Phó Giám đốc: Ngô Chí Tâm

Địa chỉ: Thị trấn Núi Sập (Khu hành chính UBND Huyện).

Điện thoại: 02963.879.019

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo