BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > BHXH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

BHXH Huyện Tịnh Biên

Ban Lãnh đạo

- Giám đốc: Nguyễn Việt Đào

- Phó Giám đốc: Bùi Hồng Tràng

- Phó Giám đốc: Cao Quang Vinh

Địa chỉ: Ấp Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên.

Điện thoại: 02963.875.366

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo