BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > BHXH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

BHXH Huyện Phú Tân

Ban Lãnh đạo

- Giám đốc: Phan Văn Tư

- Phó Giám đốc: Trần Văn Đừng

- Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Triết

Địa chỉ: Ấp trung 3, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân.

Điện thoại: 02963.827.418

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo