BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > BHXH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

BHXH Huyện An Phú

Ban Lãnh đạo

- Giám đốc: Phan Ngọc Thạch

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nên

- Phó Giám đốc: Huỳnh Trí Dũng

Địa chỉ: Đường Thoại Ngọc Hầu, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú.

Điện thoại: 02963.826.950

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo