BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > BHXH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

BHXH Thị Xã Tân Châu

Ban Lãnh đạo

- Giám đốc: Trang Công Cẩn

- Phó Giám đốc: Lê Thu Thảo

- Phó Giám đốc: Lê Hoài Nam

Địa chỉ: Đường 19/8, Thị trấn Tân Châu, Thị xã Tân Châu.

Điện thoại: 02963.823.228

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo