BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > BHXH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

BHXH Thành Phố Châu Đốc

Ban Lãnh đạo

- Giám đốc: Trương Văn Hậu

- Phó Giám đốc: Ngô Thiện Mỹ Dung

- Phó Giám đốc: Thái Minh Trung

Địa chỉ: 10 Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc.

Điện thoại: 02963.868.474

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo