BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > BHXH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

BHXH Thành Phố Long Xuyên

Ban Lãnh đạo

- Giám đốc: Nguyễn Văn Hùng

- Phó Giám đốc: Trịnh Thái Dương

- Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Dũng

Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Du, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên.

Điện thoại: 02963.953.608

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo