BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > DANH MỤC

DANH MỤC BỆNH NGHỀ NGHIỆP

DANH MỤC
BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


TT

TÊN BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1.

Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp.

2.

Bệnh bụi phổi amiăng nghề nghiệp.

3.

Bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp.

4.

Bệnh bụi phổi talc nghề nghiệp.

5.

Bệnh bụi phổi than nghề nghiệp.

6.

Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp.

7.

Bệnh hen nghề nghiệp.

8.

Bệnh nhiễm độc chì nghề nghiệp.

9.

Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do benzen và đồng đẳng.

10.

Bệnh nhiễm độc thủy ngân nghề nghiệp.

11.

Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp.

12.

Bệnh nhiễm độc trinitrotoluen nghề nghiệp.

13.

Bệnh nhiễm độc asen nghề nghiệp.

14.

Bệnh nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật nghề nghiệp.

15.

Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp.

16.

Bệnh nhiễm độc cacbon monoxit nghề nghiệp.

17.

Bệnh nhiễm độc cadimi nghề nghiệp.

18.

Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn.

19.

Bệnh giảm áp nghề nghiệp.

20.

Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân.

21.

Bệnh nghề nghiệp do rung cục bộ.

22.

Bệnh phóng xạ nghề nghiệp.

23.

Bệnh đục thể thủy tinh nghề nghiệp.

24.

Bệnh nốt dầu nghề nghiệp.

25.

Bệnh sạm da nghề nghiệp.

26.

Bệnh viêm da tiếp xúc nghề nghiệp do crôm.

27.

Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc môi trường ẩm ướt và lạnh kéo dài.

28.

Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc với cao su tự nhiên, hóa chất phụ gia cao su.

29.

Bệnh Leptospira nghề nghiệp.

30.

Bệnh viêm gan vi rút B nghề nghiệp.

31.

Bệnh lao nghề nghiệp.

32.

Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

33.

Bệnh viêm gan vi rút C nghề nghiệp.

34.

Bệnh ung thư trung biểu mô nghề nghiệp.

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo